09 november 2021

Fredag den 29 oktober genomfördes seminarium nummer fyra inom Säker digitalisering för lantbruket. Rubriken för dagen var "Säkra upp hela processen" med temat Lagkrav och datahantering.

Fyra personer ler mot kameran
Erik Zalitis, Michael Åsman, Sofia Lundqvist och Matilda Claussén Karlsson.

Frågeställningen för dagen var: Vad följer av lag och vilka frågor bör regleras i avtal? Vem äger och har rätt till minn data? Vart går gränsen för privat och offentlig data och vilka risker finns det?

Föreläsare från Advokatfirman Delphi, Lantmännen och Erik Zalitis – IT Säkerhetspodden delade med sig av sina kunskaper och tankar både i föreläsningar och i paneldiskussion.

Summering av projektledare Sofia

Det fjärde seminariet av fem är nu genomfört och Sofia Lundqvist, projektledare Linköping Science Park summerar dagen såhär:
- Återigen ett spännande seminarium med stort engagemang från både föreläsare och deltagare. Ett stort tack till dagens trio och alla deltagare.

Fredag den 12 november är det dags för sista seminarietillfället.
Tema: Verksamhet och gård
Frågeställning: Säkert- lönsamt och effektivt med hjälp av digitalisering och samverkan. Hur gör man i praktiken och hur får in det som en självklarhet i bolagets årshjul?
Kl. 10.00 – 12.00 Föreläsare: Teknikföretagen, Blackert lantbruk, Agronod

Om du inte redan är anmäld, anmäl dig här!

Välkommen!

Topp tre tips från dagen!

Michael Åsman, Lantmännen

1) Ordning och reda på sina informationstillgångar och veta vad som är mest skyddsvärt.

2) Modernisera gamla IT-lösningar och ”frikoppla” och hantera affärskritisk data i moderna säkrare arkitekturer som gör det lättare för alla (”secure by design”).

3) Arbeta kontinuerligt med kultur och beteende i organisationen – både att tänka ”datadrivet” och säkerhet kopplat till det.

 

Erik Zalitis, IT Säkerhetspodden 

1) Upptäck hoten. Utan detta, har ingenting annat någon betydelse!

2) Skapa policies (Svenska: riktlinjer). Se till att organisationen har klara riktlinjer för att kunna hålla organisationen säker och ge IT-avdelningen mandat att sköta sitt jobb.

3) Underhåll systemen, riktlinjerna och allas kunskapsnivåer. Sönderfallet vinner alltid i längden!
 

Matilda Claussén Karlsson, Advokatfirman Delphi

1)Analysera verksamhetens risker, hot och sårbarheter och fundera över vilket skydd som behövs med utgångspunkt där i. Glöm inte bort att ta hänsyn till särskilda behov som är kopplade till lantbruket (exempelvis djur och skördeperioder). Detta är viktigt att ta hänsyn till även som leverantör till lantbruksverksamheter.

2)Att ha bra avtal med kunder och/eller leverantörer är ett sätt att hantera risker. Avtalet och dess regleringar avseende cyber- och informationssäkerhet är mycket viktigt i avsaknad av regleringar i lagstiftningen.

3)”Rätten till data” behöver regleras tydligt i avtal mellan parterna, eftersom datamängdernas innehåll till viss del kan vara skyddat av lagstiftning som begränsar eller reglerar hur innehållet får användas. 

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Jennifer Chepkorir

Från fattigdom till självständighet och självförsörjning

På uppdrag av regeringen tillsammans med Sida, skapar Matematiska institutionen och Linköping universitet möjlighet till livsavgörande förändringar för individer och världen. Jennifer från Kenya är en av dem.