09 november 2021

Fredag den 29 oktober genomfördes seminarium nummer fyra inom Säker digitalisering för lantbruket. Rubriken för dagen var "Säkra upp hela processen" med temat Lagkrav och datahantering.

Fyra personer ler mot kameran Erik Zalitis, Michael Åsman, Sofia Lundqvist och Matilda Claussén Karlsson.

Frågeställningen för dagen var: Vad följer av lag och vilka frågor bör regleras i avtal? Vem äger och har rätt till minn data? Vart går gränsen för privat och offentlig data och vilka risker finns det?

Föreläsare från Advokatfirman Delphi, Lantmännen och Erik Zalitis – IT Säkerhetspodden delade med sig av sina kunskaper och tankar både i föreläsningar och i paneldiskussion.

Summering av projektledare Sofia

Det fjärde seminariet av fem är nu genomfört och Sofia Lundqvist, projektledare Linköping Science Park summerar dagen såhär:
- Återigen ett spännande seminarium med stort engagemang från både föreläsare och deltagare. Ett stort tack till dagens trio och alla deltagare.

Fredag den 12 november är det dags för sista seminarietillfället.
Tema: Verksamhet och gård
Frågeställning: Säkert- lönsamt och effektivt med hjälp av digitalisering och samverkan. Hur gör man i praktiken och hur får in det som en självklarhet i bolagets årshjul?
Kl. 10.00 – 12.00 Föreläsare: Teknikföretagen, Blackert lantbruk, Agronod

Om du inte redan är anmäld, anmäl dig här!

Välkommen!

Topp tre tips från dagen!

Michael Åsman, Lantmännen

1) Ordning och reda på sina informationstillgångar och veta vad som är mest skyddsvärt.

2) Modernisera gamla IT-lösningar och ”frikoppla” och hantera affärskritisk data i moderna säkrare arkitekturer som gör det lättare för alla (”secure by design”).

3) Arbeta kontinuerligt med kultur och beteende i organisationen – både att tänka ”datadrivet” och säkerhet kopplat till det.

 

Erik Zalitis, IT Säkerhetspodden 

1) Upptäck hoten. Utan detta, har ingenting annat någon betydelse!

2) Skapa policies (Svenska: riktlinjer). Se till att organisationen har klara riktlinjer för att kunna hålla organisationen säker och ge IT-avdelningen mandat att sköta sitt jobb.

3) Underhåll systemen, riktlinjerna och allas kunskapsnivåer. Sönderfallet vinner alltid i längden!
 

Matilda Claussén Karlsson, Advokatfirman Delphi

1)Analysera verksamhetens risker, hot och sårbarheter och fundera över vilket skydd som behövs med utgångspunkt där i. Glöm inte bort att ta hänsyn till särskilda behov som är kopplade till lantbruket (exempelvis djur och skördeperioder). Detta är viktigt att ta hänsyn till även som leverantör till lantbruksverksamheter.

2)Att ha bra avtal med kunder och/eller leverantörer är ett sätt att hantera risker. Avtalet och dess regleringar avseende cyber- och informationssäkerhet är mycket viktigt i avsaknad av regleringar i lagstiftningen.

3)”Rätten till data” behöver regleras tydligt i avtal mellan parterna, eftersom datamängdernas innehåll till viss del kan vara skyddat av lagstiftning som begränsar eller reglerar hur innehållet får användas. 

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.