03 mars 2021

Johanna Utterström är doktorand inom biofysik och
bioteknik. Hon är också med i nätverket Forum Scientium, och ordförande i
studentrådet.

porträtt av en kvinna.
Johanna Utterström. lejla Kronbäck

Forum Scientium firar 25-årsjubileum under 2021. Forum är både forskarskola och nätverk för doktorander och postdocs i gränssnittet mellan medicin, teknik och naturvetenskap. Just nu finns cirka 60 doktorander i Forum, fördelade över fem avdelningar på Campus Norrköping, Campus US och Valla. En del av Forums kännetecken har varit att aktivera studenterna till att ta egna initiativ. Medbestämmande genom studentrådet viktigt i Forum, och det för studenterna samman.

 

Vad betyder Forum Scientium för dig, Johanna Utterström?

- Forum ger möjlighet att lära känna många andra doktorander inom ett brett spektrum av ämnesområden över vilka vi kan hjälpa varandra och skapa gränsöverskridande samarbeten som främjar allas vår forskning. 
Hon noterar att hjälpsamheten inom gruppen är stor: 
- Står man inför en ny utmaning finns det alltid någon som har erfarenhet av liknande experiment som gärna hjälper till. Jag får träffa många fantastiska personer och lära mig så mycket mer än jag annars hade kunnat göra. 

Vad har du för roll i studentrådet?

- Min roll i studentrådet är att vara ordförande och det innebär att jag sköter mycket av kommunikationen mellan studentrådet och medlemmarna samt leder arbetet inom studentrådet för att göra Forum Scientium ännu bättre.

Varför är det bra med ett studentråd?

- Jag tycker studentrådet har en superviktig uppgift och är väldigt glad över att vi får ta en så stor roll som vi får göra inom Forum Scientium. Det gör det möjligt för oss doktorander att påverka vår tid här och föra fram både positiva saker, förbättringar och nya idéer och sedan jobba med dessa, säger Johanna Utterström.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.