26 juli 2022

Tillverkaren av halvledarmaterial SweGaN AB, ett avknoppningsföretag från LiU, har lyckats ta in 125 miljoner kronor i riskkapital. Pengarna ska användas för att bygga en ny produktionsläggning, öka omsättningen kraftigt och anställa ny personal. ”Fantastiskt roligt”, säger bolagets VD som kommer från LiU.

Jonas Nilsson, VD för Swegan.
Bara glada miner. Swegans VD Jonas Nilsson i Fysikhuset på Campus Valla där företagets tillverkning sker. Foto: Mikael Sönne

Världsledande

Företaget Swegan grundades 2014 och har sina rötter i materialforskningen på Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), där produktionen för övrigt fortfarande sker. Företaget tillverkar tredje generationens halvledarmaterial där ämnet galliumnitrid läggs i ett tunt lager på så kallade wafers, runda skivor i kiselkarbid (silicon carbide).

Epiwafer från Swegan.Tillverkning av så kallad epiwafer från Swegan.

Materialet kallas GaN-on-SiC och Linköpingsföretaget har en patenterad process för att göra lagret av galliumnitrid tunnare än någon annan tillverkare klarar. Ett tunnare skikt får högre prestanda och blir också lite billigare att tillverka.

- Det här känns fantastiskt. Vi har jobbat stenhårt för det här i ett och ett halvt år och nu är vi äntligen framme och kan ta steget från start-up och scale-up till ett stort bolag, säger Jonas Nilsson, VD för Swegan och även investment manager på LiU Invest, om kapitaltillskottet.

Stora kunder

Den första såddinvesteraringen i Swegan gjordes av LiU Invest som en del av LiU:s innovationsstöd för att hjälpa forskare att kommersialisera uppfinningar och starta bolag. De 100 miljoner kronor som nu förs in i verksamheten kommer från befintliga ägare, det amerikanska bolaget Atlantic Bridge och det svenska företaget Stoaf, Stockholms affärsänglar AB.

Kapitalet ska användas till att utöka personalen (i dag finns 20-talet medarbetare i bolaget) och bygga en ny produktionsanläggning i lokaler i anslutning till campusområdet. På några års sikt beräknas den årliga omsättningen öka från 17 miljoner kronor 2021 till 200 miljoner kronor.

Epiwafer från Swegan.Olika storlekar på skrivor av kiselkarbid med beläggning av galliumnitrid. 

 

  

- Visionen är att bli världens dominerande tillverkare av GaN-on-SiC. Vi tar redan en ny kund i månaden. Det låter kanske inte så mycket, men då ska man veta att våra kunder är de stora halvledartillverkarna i världen, säger Jonas Nilsson.

"Otroligt glädjande"

Johan Lilliecreutz, VD för LiU Holding och LiU Invest, är även han mycket glad över det viktiga tillskottet av kapital.

- Det är otroligt glädjande att ett långsiktigt och strategiskt arbete nu resulterar i att ett av LiU:s materialforskningsområden attraherar riskkapital på denna nivå. Bolaget kan nu ta nästa steg i sin utveckling, som gynnar vår region och svensk konkurrenskraft, säger han.

Swegans halvledarmaterial används bland annat för tillverkning av effektförstärkare i radiobasstationer, satellittelefoner och radarutrustning. Jämfört med andra material är det framför allt spänningståligheten som förbättras. Detta gör att effektiviteten kan ökas och strömförbrukningen minskas i till exempel radiobasstationer.

Läs mer

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.