15 december 2023

Microsoft 365 Copilot kommer att tillgängliggöras för medarbetare i januari 2024.

I januari får medarbetare på LiU, som ett av de första universiteten i Sverige, tillgång till att använda Microsoft 365 Copilot. 

– Det är roligt att LiU som ett av första universiteteten i Sverige som får möjlighet att aktivera Microsoft 365 Copilot då det tydligt kopplar till LiU:s strategiska mål att vara ledande inom digitalisering. Med hjälp av Microsoft 365 Copilot får LiU:s medarbetare ytterligare ett kraftfullt verktyg som skapar möjligheter att underlätta forskning och undervisning, säger Joakim Nejdeby, Digitaliseringsdirektör.
 
Microsoft 365 Copilot är Microsofts AI-tjänst som är integrerad i Microsoft-programvaror och finns till för att underlätta i arbetet. Med hjälp av olika promptar kan den hjälpa till att utföra arbetsuppgifter eller agera bollplank.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.