15 december 2023

Microsoft 365 Copilot kommer att tillgängliggöras för medarbetare i januari 2024.

I januari får medarbetare på LiU, som ett av de första universiteten i Sverige, tillgång till att använda Microsoft 365 Copilot. 

– Det är roligt att LiU som ett av första universiteteten i Sverige som får möjlighet att aktivera Microsoft 365 Copilot då det tydligt kopplar till LiU:s strategiska mål att vara ledande inom digitalisering. Med hjälp av Microsoft 365 Copilot får LiU:s medarbetare ytterligare ett kraftfullt verktyg som skapar möjligheter att underlätta forskning och undervisning, säger Joakim Nejdeby, Digitaliseringsdirektör.
 
Microsoft 365 Copilot är Microsofts AI-tjänst som är integrerad i Microsoft-programvaror och finns till för att underlätta i arbetet. Med hjälp av olika promptar kan den hjälpa till att utföra arbetsuppgifter eller agera bollplank.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.

Med kunskap att ge den rätta bilden av folkhögskolan

Som enda lärosäte i Sverige examinerar LiU folkhögskollärare. Cecilia Lindholm tog sin examen genom uppdragsutbildningarna FUD och hon tror att möjligheten att ta examen är viktig för att stärka folkhögskolan som utbildningsform.