22 maj 2023

Den årliga akademiska högtiden vid Linköpings universitet äger rum 26–27 maj och får nu ett nytt inslag. För första gången promoveras jubeldoktorer, det vill säga de som blev doktorer vid den allra första promotionen i Linköping för 50 år sedan.

En kvinna sätter en doktorshatt på en mans huvud
Doktorspromotion hösten 2022. Hedersdoktor Åke Axelsson promoveras av Maria Huge-Brodin, promotor Tekniska fakulteten. Peter Holgersson AB

Som brukligt börjar den akademiska högtiden med föreläsningar av årets hedersdoktorer. Lennart Nordenfelt är seniorprofessor i hälso- och sjukvårdens teori och etik vid Marie Cederschiöld högskola. Hans föreläsning har titeln ”Om mänsklig värdighet". Charlotta Sund är vd och koncernchef för Tekniska verken i Linköping och kommer att tala om infrastrukturens betydelse för att möjliggöra det globala resurseffektiva samhället. Föreläsningarna hålls fredagen den 26 maj. De är liksom resten av programpunkterna kostnadsfria och öppna för alla.

Firandet fortsätter på kvällen den 26 maj med akademisk festkonsert i Linköping Konsert & Kongress. Årets festkonsert har sin utgångspunkt i poesin och mötet med pianisten och kompositören Elise Einarsdotters skaparkraft och musikaliska formuleringskonst. Titeln "Hemligheter på vägen ..." är hämtad från Tomas Tranströmers dikt med samma namn. Östgöta Kammarkör, en av LiU:s körer, framträder tillsammans med sångerskan Katarina Henryson och musikerna Elise Einarsdotter, Olle Steinholtz och Svante Henryson under ledning av director musices Christina Hörnell.

Doktorspromotion och professorsinstallation äger rum i Linköping lördagen den 27 maj. 22 nya professorer installeras och forskaren India Morrison tar emot Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Sedan promoveras årets jubeldoktorer, hedersdoktorer och nya doktorer.

Läs mer om festföremålen och högtiden

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.