LiU-forskare får medel för personalutbyte inom EU-projekt

Maria Turkina, forskare vid Linköpings universitet (LiU), har fått medel för ömsesidigt utbyte av personal inom det fyraåriga EU-projektet BlueShellfish.

Maria Turkina. Thor Balkhed

Projektet, som startade i början av 2023, sammanför forskargrupper från 11 länder för att studera marina biotoxiner och de molekylära mekanismerna bakom toxicitet och biotransformation av biotoxiner i målorganismer såsom musslor och ostron.

Portugal framöver

LiU får totalt 9200 euro för resor och vistelser på ett annat universitet i totalt två månader under åren 2023-2026. På den första etappen av samarbetet kommer Maria Turkina att organisera undervisning, träning och workshops inom masspektrometri och proteomik för doktorander och andra anställda vid Universitet i Porto, Portugal under sommaren 2023. År 2024 kommer en doktorand från Universitet i Porto att arbeta vid Linköpings universitet i tre månader.

Vad har du för förväntningar på detta lärarutbyte?
- Det är ett spännande och inspirerande forskningssamarbete där vi kan stärka varandra med kompetens. Dessutom kommer samarbete bidra till utveckling av (forskar)utbildning vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, säger Maria Turkina.

Internationellt samarbete

BlueShellfish är ett tvärsektoriellt och tvärvetenskapligt projekt som syftar till att främja internationellt samarbete inom forskning och innovation genom att utbyta personal och dela kunskap och idéer. Projektet syftar till att främja ett internationellt samarbete inom forskning och innovation för att hitta lösningar på problem som rör algtoxiner och dess skadliga effekter på marina organismer.

LiU samarbetar med forskargrupper från 10 andra länder inom projektet, som koordineras av Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) i Portugal.

Mer information om projektet hittar du här.


Kontakt

Senaste nytt från LiU