13 juni 2023

Linköpings universitet arrangerade nyligen ett fängslande evenemang som samlade forskare och experter inom området materialteknik och sensorer.

Människor som sitter i en föreläsningssal och lyssnar.

Mohamed Loukil.Mohamed Loukil, biträdande professor vid avdelningen Konstruktionsmaterial. Evenemanget, som organiserades av biträdande professor Mohamed Loukil vid avdelningen för konstruktionsmaterial, erbjöd en plattform för kunskapsutbyte och samarbete. En av höjdpunkterna på evenemanget var presentationen av professor Olfa Kanoun, en framstående forskare inom mät- och sensorteknik.

Evenemanget inleddes med en presentation av Mohamed Loukil, biträdande professor vid avdelningen för konstruktionsmaterial. Loukil delade med sig av sina forskningsresultat och gav värdefulla insikter i framstegen inom konstruktionsmaterial.

Kenneth Karlsson, IMA, pratar i mikrofon.Kenneth Karlsson, IMA.  Efter Loukils presentation intog Kenneth Karlsson, klusterchef vid Innovative Material Arena (IMA), scenen för att introducera IMA.

IMA är en plattform där forskare, branschexperter och andra intressenter kan mötas, utbyta idéer och utforska nya möjligheter inom materialutveckling och tillämpningar, betonade Karlsson.

Höjdpunkten på evenemanget var den efterlängtade presentationen av professor Olfa Kanoun. Hon är välkänd för sitt banbrytande arbete inom nanokomposit sensorer. Hennes presentation inleddes med en inbjudan att besöka henne vid en internationell konferens som kommer att äga rum i Chemnitz, Tyskland, år 2025, när Chemnitz kommer att vara Europas kulturhuvudstad.

Olfa Kanoun, professor vid Technische Universität Chemnitz i Tyskland.Olfa Kanoun, professor vid Technische Universität Chemnitz i Tyskland.

Professor Kanouns presentation fokuserade på de banbrytande möjligheterna med nanokompositsfilmer baserade på kolnanorör (CNT) och polymerer. Dessa filmer erbjuder ett nytt och innovativt tillvägagångssätt för att skapa skalbara och flexibla sensorer med exceptionell prestanda, samtidigt som tillverkningskostnaderna hålls låga. Fördelarna med dessa sensorer är många, inklusive justerbara mätområden, hög känslighet, robusthet, flexibilitet och skalbarhet. Professor Kanoun betonade hur dessa sensorer kan överkomma begränsningarna hos konventionella sensorer och göra dem idealiska för tillämpningar inom temperatur- och fuktövervakning, belastnings- och tryckmätning samt integration i olika material och strukturer.

Integrationen av kolbaserade material och polymerer inom sensortekniken har stor potential inom många branscher, inklusive flyg- och rymdindustrin, robotik, medicinsk diagnostik, Internet of Things (IoT) och miljöövervakning. Professor Kanouns presentation belyste de obegränsade möjligheterna som dessa sensorer erbjuder och visade deras anpassningsbarhet, skalbarhet och potential för smidig integration i olika tillämpningar.

 Med sju utmärkta forskningsartiklar vid internationella konferenser och över 500 vetenskapliga artiklar publicerade i granskade tidskrifter är hon utan tvekan en ledande auktoritet inom mät- och sensorteknik," säger Mohamed Loukil.

Sedan 2007 är hon anställd som professor vid Technische Universität Chemnitz i Tyskland, där hennes forskning fokuserar på impedansspektroskopi, sensorer baserade på kolnanomaterial och energieffektiva trådlösa sensorer. Hennes utbildningsbakgrund, med en kandidatexamen i elektroteknik och informationsteknik från Technische Universität München och en doktorsexamen från Universität der Bundeswehr München, understryker ytterligare hennes exceptionella kvalifikationer.

Evenemanget vid Linköpings universitet gav deltagarna en unik möjlighet att få insikter i de senaste framstegen inom materialteknik och sensorteknik. Professor Olfa Kanouns presentation lämnade publiken inspirerad och ivrig att utforska de potentiella tillämpningarna av nanokompositsensorer.

 

Kontakt

Läs mer om forskningsområdet konstruktionsmaterial

Organisation

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.