04 oktober 2021

Visualiseringscenter C och MIT spelar en nyckelroll i projektet InfraVis, som fick ett stort infrastrukturbidrag för att öka den nationella tillgången till visualisering och analys av data.

Visualiseringscenter C
Visualiseringscenter C Peter Holgersson AB

I september 2021 meddelade Vetenskapsrådet vilka forskningsprojekt som kommer att få bidrag till forskningsinfrastruktur. InfraVis, ett nationellt projekt för visualisering och vetenskaplig analys, består av grupperingar från nio lärosäten som gemensamt har sökt för denna forskningsinfrastruktur, belönades med finansiering.

Anders Ynnerman är professor på vid avdelningen för Medie- och informationsteknik (MIT) vid Linköpings universitet. Han kläckte idén till InfraVis för 10 år sedan, som nu utvecklas tillsammans med samarbetspartners över hela landet, och kommer att vara ordförande i styrgruppen. 

- Vi människor är mycket bra på att analysera visuella intryck och det är det som gör visualisering så kraftfull, säger Anders Ynnerman.

Rent praktiskt innebär det att InfraVis kommer att kunna erbjuda utvecklare och expertis inom visualisering för en stor variation av forskare inom Sverige. Patric Ljung har, tillsammans med Anders Ynnerman, varit LiUs representant i gruppen som författat ansökan och kommer att vara en av de tekniska koordinatorerna.

- Vårt mål är att bidra till att stärka svensk forskning genom denna infrastruktur, säger han.

MIT, där Patric Ljung är universitetslektor, kommer att vara den största noden i nätverket. Hans erfarenhet är att visualisering kan skapa nya insikter och kan ge unika vägar att kommunicera vetenskap. Men andra forskare som söker hjälp med detta stöter ofta på problem, då deras behov av visualisering inte hamnar inom MITs forskningsområde.

- Då är det ofta svårt att ge den hjälp som efterfrågas. Då kan InfraVis komma in och skapa möjligheter och bistå andra forskningsområden med visualisering och analys av data, säger Patric Ljung.

InfraVis idé bygger alltså på det allt ökande behovet av avancerad analys av data inom mer eller mindre alla vetenskapliga områden, och skapar visuella representationer av stora och komplexa data.

- Visuell dataanalys är ett oerhört kraftfullt verktyg för detta. Forskningen inom visualisering i Sverige bedrivs på några få platser i landet, men LiU och avdelningen MIT kopplad till Visualiseringscenter C i Norrköping är med råge den största, säger Anders Ynnerman.

Anders Ynnerman tror att det finns en enorm potential i att sprida visualisering till forskare.

- Sverige har en ledande position inom den internationella visualiseringsforskningen, säger han.


Kontakt

Senaste nytt från LiU

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.

Lysande glasskiva med krokodilklämma.

Genombrott för nästa generations digitala skärmar

Forskare vid LiU har utvecklat en digital skärm där själva lysdioderna reagerar på beröring, ljus, fingeravtryck och användarens puls bland annat. Resultaten kan vara starten för en helt ny generation digitala skärmar.