04 oktober 2021

I september 2021 meddelade Vetenskapsrådet vilka forskningsprojekt som kommer att få bidrag till forskningsinfrastruktur detta år. LiU är med i nätverket SwedNMR som var ett av projekten som fick finansiering.

Maria Sunnerhagen
Maria Sunnerhagen

SwedNMR är ett helt nytt nationellt nätverk för forskning med NMR (nuclear magnetic resonance), en unik metod för att studera molekylers dynamik och samspel med hjälp av kärnmagnetisk resonans. Det är en teknik som används för att studera allt från patientprover, biomolekyler (proteiner, småmolekyler och DNA), och material (geler, nanomaterial, oorganiska material både i fastfas och i lösning). SwedNMR belönades i september med ett infrastrukturbidrag och LiU kommer att ingå i projektet som en viktig användarnod i det nätverket.

- Att vi är med från början i detta är ett kvitto på att LiUs satsningar inom NMR gett utdelning, säger Maria Sunnerhagen, professor vid avdelningen för kemi och ansvarig för NMR-noden vid LiU.

Projektet arbetar tvärvetenskapligt och ämnesintegrerat. På så vis har de skapat nya forskningstillämpningar inom medicin, biokemi och material, och kommer att dela med sig av det arbetssättet inom SwedNMR. Detta betyder i sin tur att LiU-forskare kan utnyttja SwedNMRs nätverk.

- Den ökade tillgång till specialiserade NMR-resurser vid andra svenska universitet som infrastrukturen innebär kommer också att gynna forskare här vid LiU, säger Maria Sunnerhagen.

Bidraget kommer att användas för nätverksaktiviteter och användarstöd. Lokalt innebär det att projektet samverkar på nationell nivå, samtidigt som användare av LiUs NMR-facilitet får det stöd de behöver, och att utrustningen vid LiU håller state-of-the-art. 

- Till exempel kommer LiU inom kort att få ökade NMR-resurser för att studera effekter av smärta hos patienter, cancer- och virusforskningen får en rejäl boost och vi kommer att kunna stödja utveckling av nya material för ett hållbart samhälle, säger Maria Sunnerhagen.

 

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.

Två forskare i lab.

Ett atomlager guld – LiU-forskare skapar guldén

För första gången har forskare lyckats skapa ark av guld som endast är ett atomlager tjockt. Enligt forskarna från LiU får guldet nya egenskaper som kan göra det lämpligt för bland annat framställning av värdefulla kemikalier.