22 juni 2020

Är det så att fysiska miljöer på allvar kan stimulera innovativa processer? Den frågan har fängslat inredaren Linnéa Stark och forskaren Per Frankelius i flera år. Nu inleds ett forskningsprojekt i ämnet inom ramen för innovationsplattformen Agtech 2030.

John Deere Future Center.
Företaget John Deere skapade förra året en temporär fysisk miljö benämnd ”Future Technology Zone”. Här fanns nio prototyper fokuserade på automatisering, elektrifiering och artificiell intelligens. Förutom de fysiska föremålen och digitala visualiseringsskärmar präglades rummet av extrem design. Vidare fanns personer på plats för att diskutera innovativa koncept med framtidens samarbetspartners och användare. Per Frankelius

Innovativa företag som IBM, John Deere, Disney, 3M, Kramp, Google, Claas och Apple har en sak gemensamt: De investerar i fysiska miljöer för att stimulera innovation. De inser också att innovation handlar både om utveckling och om att få användare att dra nytta av nya koncept.

IBM Research i Zürich.IBM Research i Zürich ligger bakom storartade innovationer varav två givit dem Nobelpriset. De satsar på sin fysiska miljö, både utvecklingsmiljö och ett visionscentra. Foto IBM

Kreativ kommunikation

En viktig sak i sammanhanget är hur den fysiska miljön kan underlätta kreativ kommunikation kring idéer inklusive den interna marknadsföringen av dem.

– Jag tror många kan vittna om hur svårt det kan vara för innovatörer att kommunicera sina idéer internt och få företaget att satsa på just deras idéer. Därför kan det vara bra att inreda med mycket kommunikationsverktyg som stödjer medarbetare i innovationsprocessen, säger Linnéa Stark.

Företag som siktar på global framgång behöver storartade innovationer. Det är därför inte konstigt att vi ser fysiska innovationsmiljöer växa fram runt om i världen. Det handlar om miljöer för produktutveckling men också om miljöer där innovation kan upplevas av såväl medarbetare som exempelvis framtida kunder. Ibland benämns sådana upplevelsebyggnader innovationscentra.

– Innovationscentra kan handla om inspirerande miljöer där nya produkter och koncept visualiseras med aptitlig inredning och modern teknik, men det kan också handla om temporära miljöer såsom montrar på mässor, säger Frankelius.

– Vi planerar för enkätundersökningar och djupintervjuer med företag i olika branscher men vi kommer också implementera kommunikationsverktyg och testa dem i riktiga miljöer, säger Linnéa Stark.

– Baserat på människans behov kommer i detta projekt att konkretiseras ett antal kriterier på fysiska miljöer för att stödja innovativa processer”, avslutar Linnéa Stark.

Projektet är ett samarbete mellan House by Stark AB, Väderstad AB, Sankt Kors Fastighets och Linköpings universitet.

Kontakt:
Linnéa Stark
0768-998868
linnea@housebystark.com

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.