13 december 2021

I början av december genomförde Barnafrid en utbildningsinsats som handlade om hedersrelaterat våld och förtyck för chefer inom Barnahus. I ett av de parallella föreläsningsspåren talade bland andra Hanne Martinek som berättade om Socialstyrelsens nya bedömningsstöd.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem. Nu utvecklar Socialstyrelsen ett nytt bedömningsstöd som socialtjänsten kan använda i arbetet med barn som är utsatta. Stödet är en del i Socialstyrelsens arbete med regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det är under utveckling men färdigt att testas av intresserade kommuner.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan handla om både fysiskt och psykiskt våld, och exempel på detta är barnäktenskap, oskuldsoperationer och könsstympning av flickor och kvinnor. Det är ett komplicerat och omtvistat ämne, och det har därför krävts tid och ett omfattande arbete för att utveckla stödet. Underlaget till stödet består av aktuell litteratur, men likaså av kunskap som har inhämtats i dialog med olika experter på området. 

– Att bedöma risken för att våld ska inträffa eller upprepas är en viktig del i det våldsförebyggande arbetet. Det bedömningsstöd som vi nu har tagit fram består av en manual och ett frågeformulär. Det är inriktat på arbete med barn och unga som är, eller kan vara, utsatta för hedersrelaterat våld, berättar Hanne Martinek, som varit projektledare för uppdraget.

Två unga flickor med afrikanskt ursprung Foto Leland Bobbe Det har legat stort fokus på att ta fram ett stöd som ska vara till verklig hjälp i arbetet för dem som möter utsatta barn.  Bedömningsstödets frågeformulär består av ett frågebatteri som kan vara till god hjälp som det är, men det kan också användas av den yrkesverksamme med egna anpassningar.

- Forskningen visar att det är tydligt att barn som lever i en hederskontext ofta mår väldigt dåligt. En del barn och unga kan ha svårt att berätta om vad som sker hemma och därför kan det vara en bra utgångspunkt att börja prata med barnet om hens mående. Därigenom kan man få en god indikation på hur det ser ut hemma, berättar Hanne.

Bedömningsstödet har testats i ett antal kommuner med bra resultat. Innan det släpps fritt för användning ska det bearbetas vidare.

– Det behöver nu testas i större skala för att se hur det fungerar i praktiken. Vi kan behöva lägga till information eller ta bort vissa frågor, säger Hanne Martinek. 

Hanne Martinek arbetar på SocialstyrelsenHanne Martinek, Socialstyrelsen, har lett arbetet med det nya bedömningsstödet.

Under 2022 kommer arbetet bland annat att innehålla en före- och efterstudie, och en användbarhetsstudie i form av en enkätundersökning.

Hanne uppmanar alla som är intresserade av att testa bedömningsstödet att höra av sig till: Bedomningsstod-heder@socialstyrelsen.se

Läs mer om detta stöd och andra på Socialstyrelsens hemsida.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.