25 oktober 2023

Ett nyligen startat projekt vid Linköpings universitet ger internationella utbytesstudenter, som kommer till LiU för en eller två terminer, möjligheten att delta i en kulturell utbytesträff. I detta projekt har studenterna möjlighet att besöka skolor i Östergötland och dela med sig av sin kultur samtidigt som de får en fördjupad inblick i den svenska kulturen.

Studenter vid Studenthuset på Campus Valla.
Studenter vid Studenthuset på Campus Valla. Magnus Johansson

Projektet går under namnet Låna en student och påbörjades under våren 2023. Genom dessa möten mellan studenter och svenska elever hoppas LiU kunna erbjuda de internationella studenterna en unik möjlighet att utforska delar av det svenska samhället som de annars inte skulle ha kommit i kontakt med, samtidigt som svenska elever får möjligheten att interagera med människor från helt olika delar av världen.

En av höjdpunkterna under dagen

En av de deltagande skolorna är Kunskapsskolan i Norrköping, som arrangerade olika aktiviteter inför den europeiska språkdagen. Läraren Malin Eringstad kontaktade LiU för att undersöka om det fanns internationella utbytesstudenter som skulle vara intresserade av att presentera sin kultur.
- Varje år i september medverkar vi den europeiska språkdagen för att fira språk och mångfald. Det var här som 'Låna en student'-projektet passade perfekt in med de aktiviteter som vi planerade, säger hon.

Hon fortsätter med att berätta att mötet med internationella utbytesstudenter verkligen berikade dagen och att det utgjorde en av höjdpunkterna då kulturen blev levande.
- Även om vi som språklärare på skolan har erfarenhet av målspråket och dess kultur, blir det något helt annorlunda när en person från det landet delar med sig av sina erfarenheter. Det är också en rolig möjlighet för eleverna att träffa människor utanför skolpersonalen, vilket skapar något nytt och spännande.
- Eleverna i årskurs 8 och 9 fick delta i olika föreläsningar - de som studerade tyska fick lyssna på en föreläsning på tyska och de som studerade franska fick en föreläsning på franska. Tyvärr fanns det ingen student från ett spansktalande land, men eleverna fick möjligheten att lyssna på studenter från Nederländerna, Kina och Kanada. Detta blev mycket uppskattat av alla studenter, berättar hon.

Hon avslutar med hoppet att Kunskapsskolans elever nu är mer motiverade att lära sig sina egna språk och att de i framtiden också kommer att bli utbytesstudenter.

En möjlighet att utforska kulturella skillnader och likheter

Totalt deltog sju internationella utbytesstudenter på Kunskapsskolan. En av dem är Daniel Friedrich från Tyskland. Han kom till LiU för sin utbytesperiod i augusti och fick höra om möjligheten att delta i projektet under ett av LiU:s informationsmöten. Han blev förvånad över hur annorlunda det svenska klassrummet var i jämförelse med de tyska klassrummen, och att de svenska klassrummen kändes mer personliga. Det bästa med hans upplevelse var de öppna samtalen med de svenska eleverna.
- Eleverna var mycket nyfikna och ställde en mängd frågor. Det var roligt att kunna ge dem en inblick i min kultur och samtidigt lära mig mer om den svenska kulturen. Tyskar och svenskar är generellt sett lika, men det var intressant att upptäcka de områden där våra kulturer skiljer sig åt, säger Daniel Friedrich.Bild på studenten Daniel FriedrichStudenten Daniel Friedrich

Clara Reitz, också från Tyskland, utbildar sig till lågstadielärare. Hon säger att hennes deltagande i projektet har hjälpt henne att utvecklas som individ. Hon har också börjat fundera mer över sitt eget lands egenskaper och särdrag.
- Förberedelsen inför min presentation fick mig att reflektera över mitt eget land, dess mest framträdande egenskaper och särdrag, men även över de egendomligheter och stereotyper som finns. Det gav mig en känsla av stolthet och ansvar att vara en representant för mitt land. Men ännu viktigare var det att höra elevernas perspektiv. De inte bara uttryckte sina åsikter om mitt land, utan frågade även mig om min syn på deras land, vilket fick mig att reflektera över mina egna kulturella erfarenheter.

Bild på studenten Clara Reitz.Studenten Clara Reitz Hon känner att eleverna verkligen fick med sig något värdefullt från besöket och att de reflekterade över kulturella likheter och skillnader. Samtidigt lärde hon sig mycket av besöket.
- Jag tog mycket med mig från den här upplevelsen, vilket gjorde den till en riktigt givande interkulturell erfarenhet. Men det viktigaste av allt var glädjen att få interagera med eleverna och lära av dem, kanske till och med mer än vad de lärde sig av mig.

Agathe Mazet från Frankrike deltog också och presenterade den franska kulturen. Enligt henne var det bästa med besöket de frågor som eleverna ställde efter hennes presentation.Bild på studenten Agathe MazetStudenten Agathe Mazet
- Eleverna visade stort intresse för min kultur och de anekdoter jag delade med mig av. De ställde till och med frågor om vad de tyckte om vår politik. Jag blev verkligen förvånad över deras engelska färdigheter och hur flytande de talade, med mycket lite accent.
- Det jag kommer att ta med mig är det varma välkomnandet som vi fick. Det var en fantastisk upplevelse, avslutar Agathe Mazet.

Om din skola också skulle vara intresserad av att ta emot besök från internationella studenter, tveka inte att kontakta Johanna Gistvik på Internationella enheten vid LiU.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.

Två forskare i lab.

Ett atomlager guld – LiU-forskare skapar guldén

För första gången har forskare lyckats skapa ark av guld som endast är ett atomlager tjockt. Enligt forskarna från LiU får guldet nya egenskaper som kan göra det lämpligt för bland annat framställning av värdefulla kemikalier.