16 april 2024

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april. 

Studenter på campus.
Ansökningarna till LiU har med nära 12 procent jämfört med 2023. Magnus Johansson

Från 47 113 sökande förra året till 52 692 i år, en ökning med 5579 eller 11,8 procent. Det är det glädjande resultatet av ansökningssiffrorna för LiU till hösten. Med det ligger LiU över riksgenomsnittet för universiteten och högskolorna som var 8 procent.

En snabb genomgång visar stora positiva förändringar för framför allt medicinska, filosofiska och tekniska fakulteterna på LiU för flera program och fristående kurser.
Det kraftigt ökade söktrycket är gemensamt med de flesta av landets övriga universitet och högskolor. Universitets- och högskolerådet förklarar detta med den försämrade arbetsmarknaden och möjligheten till omställningsstöd för personer mitt i arbetslivet.

– Det är mycket positivt att vi står oss så bra nationellt och att vi ökar på bred front både vad gäller program och fristående kurser. Glädjande att civilingenjörsprogrammen, många kandidat- och yrkesprogram samt de svenskspråkiga masterprogrammen ökar stort. Vi har också 11 procent fler förstahandssökande till programmen i Norrköping, vilket är jättekul. Sökande till fristående kurser ökar med 14 procent och en del av den ökningen är högst troligt relaterad till det ökade intresset för livslångt lärande, säger Karin Axelsson, prorektor med ansvar för LiU:s utbildningar

Läs på om ansökningssiffrorna på UHR

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.