21 november 2023

När våra konferenser tyvärr ställdes in i höstas hade flera av dem som anmält sitt intresse för medverkan börjat förbereda föreläsningar och presentationer. Nu har vi erbjudit möjligheten att dela med sig av undervisningen med en inspelad presentation. 

Flicka sitter vänd mot dator.

Då vi tvingades ställa in våra konferenser hade många redan börjat förbereda för sin medverkan. Flera av dem har tackat ja till att dela med sig av en inspelad presentation och på så vis vill vi ge dig som skulle ha kommit på någon av våra konferenser en möjlighet att få inspiration och nya idéer kring teknikundervisning.

Den första presentationen finns nu att ta del av på vår sida Lärresurser.  Det är Linda Myrberg lärare på Tillbergaskolan i Västerås som delar med sig av ett teknikprojekt:

Hållbarhetprojekt: Uppfinning + miljö = sant

Den som tar fram en ny produkt har också ett ansvar. Vad bör du tänka på för att produkten inte ska öka miljöproblemen, förvärra klimathotet eller skada den som utför arbetet? Uppfinning + miljö=sant är ett projekt där eleven får kunskap om miljöproblem och klimathotet genom diskussioner, debatt, samt att eleverna får vara entreprenör och förbättra en produkt, både i funktion och hållbarhet, och göra en livscykelanalys på sin produkt. I teknik delas centrala innehållet upp i tre delar: Teknik, människa, samhälle och miljö, Tekniska lösningar och Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar. När vi arbetar med projektet Uppfinning + miljö =s ant arbetar vi med centralt innehåll i samtliga tre delar. I denna presentation kommer du få exempel på olika aktiviteter som eleverna möter i projektet uppfinning + miljö = sant och få en inblick i hur hela projektet är uppbyggt. Projektet riktar in sig till åk 7–9.

Kommande presentationer

Vi kommer framöver att fylla på med flera inspelade presentationer, och alla kommer läggas ut på vår hemsida, på samma länk CETIS Lärresurser. Nästa föreläsare på tur är Roger Andersson och Kicki Engholm från Mälardalens universitet som kommer berätta om ett verklighetsanknutet teknikprojekt för f-6.

Senaste nytt från LiU

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.