04 december 2023

När våra konferenser tyvärr ställdes in i höstas hade flera av dem som anmält sitt intresse för medverkan börjat förbereda föreläsningar och presentationer. Nu har vi erbjudit möjligheten att dela med sig av undervisningen med en inspelad presentation. 

Bild på händer, gem och en skiss.

Då vi tvingades ställa in våra konferenser hade många redan börjat förbereda för sin medverkan. Flera av dem har tackat ja till att dela med sig av en inspelad presentation och på så vis vill vi ge dig som skulle ha kommit på någon av våra konferenser en möjlighet att få inspiration och nya idéer kring teknikundervisning.

Vi har lagt ut två presentationer som du kan ta del av på vår sida Lärresurser. 

Roger Andersson och Kicki Engholm vid Mälardalens universitet berättar om Teknik och estetik - ett projekt inom grundlärarutbildningen:

Här beskrivs hur de inom grundlärarutbildningen genomför ett teknikprojekt där både estetik- och tekniklärare genomför undervisningen. Filmen ska ses som en inspiration hur man kan arbeta med teknikprojekt och teknikutveckling inom grundskolan och arbeta utifrån grundskolans kursplan i Teknik. Eleverna får öva på många värdefulla egenskaper som kreativitet och samarbete.

Linda Myrberg lärare på Tillbergaskolan i Västerås som delar med sig av ett teknikprojekt:

Hållbarhetprojekt: Uppfinning + miljö = sant

Den som tar fram en ny produkt har också ett ansvar. Vad bör du tänka på för att produkten inte ska öka miljöproblemen, förvärra klimathotet eller skada den som utför arbetet? Uppfinning + miljö=sant är ett projekt där eleven får kunskap om miljöproblem och klimathotet genom diskussioner, debatt, samt att eleverna får vara entreprenör och förbättra en produkt, både i funktion och hållbarhet, och göra en livscykelanalys på sin produkt. I teknik delas centrala innehållet upp i tre delar: Teknik, människa, samhälle och miljö, Tekniska lösningar och Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar. När vi arbetar med projektet Uppfinning + miljö =s ant arbetar vi med centralt innehåll i samtliga tre delar. I denna presentation kommer du få exempel på olika aktiviteter som eleverna möter i projektet uppfinning + miljö = sant och få en inblick i hur hela projektet är uppbyggt. Projektet riktar in sig till åk 7–9.

Kommande presentationer

Vi kommer framöver att fylla på med flera inspelade presentationer, och alla kommer läggas ut på vår hemsida, på samma länk CETIS Lärresurser.

Senaste nytt från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.