Nu går vi från ord till handling - fortsatt arbete med USV-strategin!

Den 7 oktober samlades runt 50 deltagare från hela Sydöstra sjukvårdsregionen digitalt till en strategidag för fortsatt arbete med regionens universitetssjukvårdsstrategi, under ledning av dekan vid Medicinska fakulteten och forskningsdirektör vid Region Östergötland.

Emma Busk Winquist

I samband med nationella utvärderingar av universitetssjukvård och klinisk forskning under 2018 framkom behovet av en gemensam strategi i Sydöstra sjukvårdsregionen. Samma år togs aktuell universitetssjukvårdsstrategi fram.

Målet med dagens strategimöte är att gå från ord till handling. Efter förra ALF-utvärderingen tog vi fram en bra strategi för universitetssjukvården, nu behöver den implementeras, säger Mats Ulfendahl, forskningsdirektör Region Östergötland.  

Betydelsefullt arbete för ökad kvalitet

Arbetet är viktigt för att utveckla hälso- och sjukvården. Samtliga mål som finns i strategin är kvalitetsdrivande och för att nå dit krävs handling. Arbetet är även viktigt inför den kommande utvärderingen av den ALF-finansierade forskningen år 2022.

Vi behöver alla se vad vi i våra olika roller inom organisationerna kan göra för att tillsammans nå strategins målbild år 2025 och på vägen dit komma väl ut i nästa ALF-utvärdering 2022, säger Johan Dabrosin Söderholm, dekanus Medicinska fakulteten.

Under strategidagen delades deltagarna upp i digitala arbetsgrupper efter funktion. Vid dagens två olika arbetspass diskuterades dels hur det har gått och vad som behöver göras ytterligare för att implementera strategierna – dels vad som har, respektive inte har, fungerat väl, och vad de olika organisationerna själva kan göra, samt vad som behöver prioriteras.

Fortsättning följer i november

Dekan och forskningsdirektör avrundade dagen med att sammanfatta några av deltagarnas framförda förslag. I början av november kommer samtliga deltagare få ta del av en analys och sammanställning av gruppernas arbete.

Startskottet har gått – nu går vi från ord till handling!

 

Här finner du en sammanfattning av Sydöstra sjukvårdsregionens universitetssjukvårdsstrategi (pdf):Senaste nytt från LiU