23 oktober 2023

Martin Jakobsen har studerat mellanstadieelevers teckningar om vad de uppfattar som roliga och intressanta NO-laborationer. Fredrik Hedenberg och Linn Hedenskog har använt didaktiska modeller i undervisningen som stöd för att både skapa engagemang bland lågstadieelever i undersökande arbetssätt och samtidigt behålla ämnesfokus. De tilldelas NATDID:s pris för årets examensarbete vid lärarutbildningar år 2023. 

Martin Jakobsen, Linn Hedenskog och Fredrik Hedenberg.
Vinnarna Martin Jakobsen, Linn Hedenskog och Fredrik Hedenberg. Olivia Hugoo.

Martin Jakobsen, Linn Hedenskog och Fredrik Hedenberg mottog priset på NATDID:s konferens FobasNT23 i Norrköping den 18-19 oktober. Där presenterade de sina arbeten för runt 80 deltagande lärare och forskare.

Elever tecknar vad som är roligt och intressant med NO-laborationer

Martin Jakobsen från Jönköping University har undersökt vad mellanstadieelever tycker utgör en engagerande NO-laboration. Han ställer frågan utifrån att elevers intresse för naturorienterande ämnen sjunker i högre åldrar, samtidigt som elever beskriver laborationer som något av det roligaste med NO. Martin valde en kreativ metod för att fånga elevernas uppfattningar. 135 elever i årskurs 4-6 fick uppgiften att teckna hur en NO-laboration kan se ut när den är rolig eller intressant. Martin Jakobsen har sedan analyserat elevernas teckningar och bildtexter för att se vad som framträder. Några exempel på återkommande teman är:

  • Att blanda ämnen för att uppleva en reaktion
  • Mentos i läsk
  • El och kretsar

Martin Jakobsen har även tittat på variationer mellan årskurserna 4-6. Till exempel var el och kretsar mer populärt i äldre årskurser, medan mentos i läsk var mer populärt i yngre. På frågan om vad han tar med från examensarbetet in i sin roll som lärare svarar Martin:

– Jag kommer fortsätta jobba med att utgå från elevernas önskningar och perspektiv, att ta tillvara på deras intresse och nyfikenhet. De är ju nyfikna av naturen så det är bara att bygga vidare på det.Andreas Larsson, föreståndare på NATDID, delar ut pris till Martin Jakobsen.Andreas Larsson, föreståndare på NATDID, delar ut pris till Martin Jakobsen.

Per Askerlund, docent i växtbiokemi vid Jönköping University, var handledare för Martin Jakobsens examensarbete. Han kommenterar:

– Betydelsen av priset kan bland annat innebära att lärarstudenter får upp ögonen för att det går att använda andra metoder för datainsamling än bara intervju och observation. Jag tror också att priset kan leda till ett ökat engagemang och intresse för elevaktiva inslag i NO-undervisningen i allmänhet, och laborationer i synnerhet. Det senare både i relation till uppsatsskrivande och studenternas framtida lärargärning.

Didaktiska modeller ger stöd i undervisningen

Fredrik Hedenberg och Linn Hedenskog beskriver i sitt examensarbete ett dilemma som lågstadielärare kan uppleva i att både erbjuda intresseväckande undervisning genom undersökande arbetssätt och samtidigt behålla fokus på ämnesinnehållet. De har använt två didaktiska modeller, naturvetenskapliga kunskapsintressen och växelverkan, som stöd i att planera och analysera undervisningen.

I examensarbetet studerar Fredrik och Linn egen undervisning de haft i årskurs 3, om fenomenet kokande vatten. De didaktiska modellerna gav stöd i att synliggöra viktiga begrepp och delsystem som kunde hjälpa eleverna att upptäcka och förklara samband. På frågan hur det var att ta emot priset svarar Linn och Fredrik:

– Det var först lite svårt att tro att det var på riktigt. Vi har lagt ner så mycket tid och möda på detta arbete, och då blir man så glad att någon sett och vill uppmärksamma detta.

De beskriver i studien att de didaktiska modellerna utmanat dem i att reflektera över vilken syn de har på elevers lärande i undersökande arbete och hur undersökande arbete planeras, genomförs och utvärderas. På frågan vad de tar med sig från examensarbetet in i läraryrket svarar de:

– På det stora hela är det att det en reflekterande inställning. Både i arbete med modellerna, men även i andra sammanhang, tänker man oftare ”vad gör jag?”. Man är lite mer självkritisk, tänker ett steg till kring vad jag vill få fram. Det är också en trygghet att veta att modellerna kan användas i olika situationer och problem man ställs inför som lärare. Andreas Larsson, föreståndare för NATDID, delar ut pris till Linn Hedenskog och Fredrik Hedenberg.Andreas Larsson, föreståndare för NATDID, delar ut pris till Linn Hedenskog och Fredrik Hedenberg.

Torodd Lunde, universitetslektor vid Karlstads universitet, handledde Fredrik Hedenberg och Linn Hedenskog i examensarbetet. Om vikten av priset säger han:

– Jag hoppas att priset bidrar till att öka antalet självständiga arbeten i lärarutbildningen som är yrkesinriktade. Examensarbetet är ett väldigt gott exempel på hur hög akademisk standard går att kombinera med hög yrkesrelevans med hjälp av didaktiska modeller. Jag hoppas både handledare och lärarstudenter låter sig inspireras av Linns och Fredriks arbete i inriktning på självständigt arbete.

Läs examensarbetena

Elevers bild av engagerande NO-laborationer - En kvalitativ studie där mellanstadieelever tecknar sina uppfattningar av en rolig eller intressant naturvetenskaplig laboration”, Martin Jakobsen, Jönköping University.

Att skapa naturvetenskaplig mening i undersökande arbete - En exemplifiering av hur de didaktiska modellerna naturvetenskapliga kunskapsintressen och växelverkan kan hjälpa lärare att stötta lågstadieelevers naturvetenskapliga meningsskapande”, Fredrik Hedenberg och Linn Hedenskog, Karlstads universitet.

Om priset

NATDID bjuder varje år in svenska lärosäten till att nominera varsitt examensarbete som skrivs på lärarprogram med inriktning mot naturvetenskapernas och/eller teknikens didaktik. Priset delas ut till två examensarbeten med hög vetenskaplig kvalitet och tydliga bidrag till läraryrket. Författarna till de vinnande uppsatserna erbjuds att presentera sina arbeten vid NATDID:s konferens FobasNT som samlar lärare och forskare. Studenterna ges också möjlighet att publicera en omskriven version av sitt examensarbete i NATDID:s digitala tidskrift ATENA Didaktik.

Tidigare års vinnare

Mer om NATDID

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.