21 februari 2022

Linnéa Mattus och Markus Karlsson prisas för välskrivna uppsatser inom ämnet biologi på lärarutbildningen. Linnéa Mattus har studerat vilka samtal
som kan dyka upp under en lektion om porr. Markus Karlsson har tittat på hur värderingar kan förmedlas i undervisning om miljöfrågor.

Linnéa Mattus och Markus Karlsson.
Linnéa Mattus och Markus Karlsson prisas för väl genomförda examensarbeten på lärarutbildningen. Foto: Åse Björk/Elin Ekström/Olivia Hugoo. Åse Björk/Elin Ekström

Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID) bjuder varje år in svenska lärosäten att nominera ett examensarbete skrivet på lärarprogrammen, med inriktning mot naturvetenskapernas och/eller teknikens didaktik. Av de 8 lärosäten som inkommit med bidrag denna gång har nu två vinnare valts ut till 2021 års pris.

Ämnet porr öppnar för samtal

Linnéa Mattus från Stockholms universitet visar med en studie av sin egen lektion för gymnasieelever att samtal kring ämnet porr kan öppna upp för diskussioner om relationer, ömsesidighet och normer med mera. Det kan användas som ingång till att beröra fler områden om könsidentitet, genus, jämställdhet och jämlikhet. Vissa roller och normer kring sexualitet och könsidentitet fick tydligare utrymme i samtalen med andra begränsades. Om priset för bästa examensarbete säger Linnéa Mattus:

Linnéa Mattus.Linnéa Mattus. Foto: Åse Björk. – Wow, stort tack för vinsten och den jättefina motiveringen! Uppsatsen var en utmaning men också jättespännande. Jag fick chansen att fördjupa mig i ett ämne som är svårt, spännande, och klibbigt, med stöd av en fantastisk handledare, Auli Arvola Orlander.

NATDID motiverar vinsten med att ämnet porr är av stor relevans för elever och lärare på gymnasiet. Studien är praktiknära med resultat direkt från klassrummet samtidigt som arbetet har en hög vetenskaplig kvalitet.

Osynlig förmedling av värderingar

Markus Karlsson från Högskolan Kristianstad har intervjuat fem gymnasieelever och deras lärare om värderingar inom miljöämnet. Hans resultat visar att spridningen av värderingar genom undervisningen sker på ett dolt sätt. Med ökade sakkunskaper följer vissa värderingar, men de är inte tydligt uttalade. En annan slutsats i studien är att om miljöfrågor fick högre prioritet och undervisades mer ämnesövergripande skulle det kunna förmedla värderingar om respekt för miljön tydligare.

Markus Karlsson.Markus Karlsson. Foto: Elin Ekström.– Det känns roligt och hedrande att få detta pris! Att skriva uppsats är rätt tungt emellanåt, men en sån här utmärkelse gör arbetet lite mer meningsfullt. Jag vill också passa på att igen säga tack till er som deltog i studien. Utan er ingen uppsats, säger Markus Karlsson om utmärkelsen.

Markus Karlssons studie vinner pris då han tar upp frågor av intresse för både lärare, elever och samhällsutvecklingen i stort: hur skolundervisningen påverkar elevers värderingar. Med sin kvalitativa forskningsmetod kommer lärare och elevers röster till liv och bidrar med vidare kunskap. Så lyder motiveringen från NATDID.

Om priset

Varje år bjuder NATDID in lärosäten runt om i landet att nominera examensarbeten som skrivs på lärarprogrammen och har inriktning mot naturvetenskapernas och/eller teknikens didaktik. Med priset vill NATDID uppmärksamma praktiknära examensarbeten med hög vetenskaplig kvalitet som kan ge ett bidrag till läraryrket. Priset har delats ut två gånger tidigare.

Om NATDID

NATDID står för Nationellt centrum för naturvetenskapens och teknikens didaktik, ett nationellt resurscentrum med uppgift att stödja skolutveckling på nationell nivå inom naturvetenskap och teknik. Målet med verksamheten är att lärare ska kunna omsätta ämnesdidaktisk forskning i praktiken och därigenom bygga en skolverksamhet på vetenskaplig grund. Detta gör NATDID genom att sprida resultat från aktuell didaktisk forskning till dem som är verksamma i skolan. NATDID finns vid Linköpings universitet.

Läs Linnéa Mattus examensarbete: Vad blir (o)möjligt under en lektion i ämnesområdet porr: En klassrumssituerad studie om subjektspositioner i undervisning inom sexualitet, relationer och samtycke

Läs Markus Karlssons examensarbete: Biologiämnets osynliga värderingsförmedling - Gymnasieelevers värderingar kring miljöfrågor från gymnasiet och biologiundervisningen

Kontakta NATDID

Mer om NATDID som delar ut priset

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.