27 april 2023

Regeringen har utsett Susanne Thedéen till ny ordförande för LiU:s universitetsstyrelse efter avgående Lena Sommestad. Susanne Thedéen är överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet och väl bekant med LiU eftersom hon redan sitter som ledamot i styrelsen.

En person står vid en väggSusanne Thedéen blir ny ordförande för LiU:s universitetsstyrelse. Foto Niklas Ehlén/CC BY Hur tänkte du när du fick frågan om att bli styrelseordförande för LiU?

– Jag blev mycket hedrad och stolt över frågan att som ordförande få leda arbetet i Linköpings universitetsstyrelse de kommande åren. Efter fyra år som ledamot i styrelsen är det med förväntan men också med stort ansvar jag axlar rollen.

Vilka är de viktigaste frågorna för LiU:s styrelse just nu?

– Det finns flera viktiga frågor för styrelsen framgent. En sådan är att stödja rektor och universitetsledningen i arbetet med genomförandet av den strategiska planen. En annan fråga av vikt är inriktningen på det utbildnings- och forskningspolitiska området, inte minst den kommande forskningspropositionen. Och så givetvis att säkerställa en fungerande intern styrning och kontroll, en kärnuppgift för alla universitetsstyrelser.


Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.