27 april 2023

Regeringen har utsett Susanne Thedéen till ny ordförande för LiU:s universitetsstyrelse efter avgående Lena Sommestad. Susanne Thedéen är överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet och väl bekant med LiU eftersom hon redan sitter som ledamot i styrelsen.

En person står vid en väggSusanne Thedéen blir ny ordförande för LiU:s universitetsstyrelse. Foto Niklas Ehlén/CC BY Hur tänkte du när du fick frågan om att bli styrelseordförande för LiU?

– Jag blev mycket hedrad och stolt över frågan att som ordförande få leda arbetet i Linköpings universitetsstyrelse de kommande åren. Efter fyra år som ledamot i styrelsen är det med förväntan men också med stort ansvar jag axlar rollen.

Vilka är de viktigaste frågorna för LiU:s styrelse just nu?

– Det finns flera viktiga frågor för styrelsen framgent. En sådan är att stödja rektor och universitetsledningen i arbetet med genomförandet av den strategiska planen. En annan fråga av vikt är inriktningen på det utbildnings- och forskningspolitiska området, inte minst den kommande forskningspropositionen. Och så givetvis att säkerställa en fungerande intern styrning och kontroll, en kärnuppgift för alla universitetsstyrelser.


Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.