Susanne Thedéen blir ny styrelseordförande

Regeringen har utsett Susanne Thedéen till ny ordförande för LiU:s universitetsstyrelse efter avgående Lena Sommestad. Susanne Thedéen är överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet och väl bekant med LiU eftersom hon redan sitter som ledamot i styrelsen.

En person står vid en väggSusanne Thedéen blir ny ordförande för LiU:s universitetsstyrelse. Foto Niklas Ehlén/CC BY Hur tänkte du när du fick frågan om att bli styrelseordförande för LiU?

– Jag blev mycket hedrad och stolt över frågan att som ordförande få leda arbetet i Linköpings universitetsstyrelse de kommande åren. Efter fyra år som ledamot i styrelsen är det med förväntan men också med stort ansvar jag axlar rollen.

Vilka är de viktigaste frågorna för LiU:s styrelse just nu?

– Det finns flera viktiga frågor för styrelsen framgent. En sådan är att stödja rektor och universitetsledningen i arbetet med genomförandet av den strategiska planen. En annan fråga av vikt är inriktningen på det utbildnings- och forskningspolitiska området, inte minst den kommande forskningspropositionen. Och så givetvis att säkerställa en fungerande intern styrning och kontroll, en kärnuppgift för alla universitetsstyrelser.


Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU