02 januari 2023

Förra hösten genomförde Teknikföretagen och CETIS en enkätundersökning kring teknikundervisning på svenska skolor. Nu är rapporten Teknik - skolans viktigaste ämne? klar. Ta del av hela rapporten här nedan. 

Tjej håller upp förstoringsglas över ena ögat. Andrea Piacqadio

Syftet med undersökningen, som nu resulterat i rapporten "Teknik - skolans viktigaste ämne?" var att beskriva hur teknikämnet fungerar i skolan i dag och vilka styrkor respektive utmaningar lärare och rektorer identifierar. Syftet var också̊ att följa upp den undersökning bland tekniklärare och rektorer som Teknikföretagen och CETIS gjorde 2012. CETIS och Teknikföretagen arbetar för att stärka och utveckla teknikundervisningen, för att kunna göra det på bästa sätt är det angeläget att veta vilka behov som finns.

Teknikämnets utveckling

Resultatet visar att efter de förändringar som skett under de senaste tio åren har teknikämnet genomgått en positiv utveckling. Bland annat fick teknikämnet ny läroplan 2011 och den stadieindelade timplanen om 200 egna timmar 2017. Undersökningen visar att teknikämnet har en större plats på schemat i dag jämfört med för tio år sedan och att kursplanens centrala innehåll är den faktor som styr mest hur man bedriver sin undervisning. En korrelationsanalys av svaren visar att det finns ett positivt samband mellan upplevelsen att skolledningen vill utveckla teknikundervisningen och lärarnas nöjdhet med undervisningen.
 
Omslag rapporten Teknik-skolans viktigaste ämne.Rapporten Teknik-skolans viktigaste ämne?  

Fyra slutsatser i korthet

• Flera reformer har genomförts och fått genomslag – många utmaningar kvarstår.
• Flera behöriga lärare behövs som vill undervisa i Teknik.
• Ett större politiskt intresse behövs för ämnets statushöjning.
• Undervisning som tilltalar både tjejer och killar behövs.

Utifrån undersökningens resultat kan man dra slutsatsen att de reformer som genomförts de senaste tio åren i syfte att stärka och utveckla undervisningen på många sätt fått genomslag. Samtidigt finns några av de största utmaningarna kvar; att många lärare är obehöriga, att även behöriga lärare saknar utbildning i nyare moment av kursplanen, att skolledningens intresse varierar och att flickor när de slutar högstadiet inte är tilltalade av fortsatta tekniska studier. Sammantaget betyder detta att en nationellt likvärdig teknik- undervisning behövs och att alltför många elever inte får den undervisning som de har rätt till.

Källa:
Stort behov av fortbildning – grundskolan behöver fler tekniklärare Pressmeddelanden Via TT. 

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

Kvinnlig professor håller i en fejkad nyfödd bäbis, avsedd för undervisning.

Individanpassad förlossning målet för ny studie

Kan ett nytt verktyg med uppdaterade riktlinjer för hur en förlossning går framåt och med betoning på kvinnan i centrum bidra till en mer individanpassad förlossningsvård? En studie som får 19 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska undersöka det.