02 januari 2023

Förra hösten genomförde Teknikföretagen och CETIS en enkätundersökning kring teknikundervisning på svenska skolor. Nu är rapporten Teknik - skolans viktigaste ämne? klar. Ta del av hela rapporten här nedan. 

Tjej håller upp förstoringsglas över ena ögat.
Andrea Piacqadio
Syftet med undersökningen, som nu resulterat i rapporten "Teknik - skolans viktigaste ämne?" var att beskriva hur teknikämnet fungerar i skolan i dag och vilka styrkor respektive utmaningar lärare och rektorer identifierar. Syftet var också̊ att följa upp den undersökning bland tekniklärare och rektorer som Teknikföretagen och CETIS gjorde 2012. CETIS och Teknikföretagen arbetar för att stärka och utveckla teknikundervisningen, för att kunna göra det på bästa sätt är det angeläget att veta vilka behov som finns.

Teknikämnets utveckling

Resultatet visar att efter de förändringar som skett under de senaste tio åren har teknikämnet genomgått en positiv utveckling. Bland annat fick teknikämnet ny läroplan 2011 och den stadieindelade timplanen om 200 egna timmar 2017. Undersökningen visar att teknikämnet har en större plats på schemat i dag jämfört med för tio år sedan och att kursplanens centrala innehåll är den faktor som styr mest hur man bedriver sin undervisning. En korrelationsanalys av svaren visar att det finns ett positivt samband mellan upplevelsen att skolledningen vill utveckla teknikundervisningen och lärarnas nöjdhet med undervisningen.
 
Omslag rapporten Teknik-skolans viktigaste ämne.Rapporten Teknik-skolans viktigaste ämne?  

Fyra slutsatser i korthet

• Flera reformer har genomförts och fått genomslag – många utmaningar kvarstår.
• Flera behöriga lärare behövs som vill undervisa i Teknik.
• Ett större politiskt intresse behövs för ämnets statushöjning.
• Undervisning som tilltalar både tjejer och killar behövs.

Utifrån undersökningens resultat kan man dra slutsatsen att de reformer som genomförts de senaste tio åren i syfte att stärka och utveckla undervisningen på många sätt fått genomslag. Samtidigt finns några av de största utmaningarna kvar; att många lärare är obehöriga, att även behöriga lärare saknar utbildning i nyare moment av kursplanen, att skolledningens intresse varierar och att flickor när de slutar högstadiet inte är tilltalade av fortsatta tekniska studier. Sammantaget betyder detta att en nationellt likvärdig teknik- undervisning behövs och att alltför många elever inte får den undervisning som de har rätt till.

Källa:
Stort behov av fortbildning – grundskolan behöver fler tekniklärare Pressmeddelanden Via TT. 

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Jennifer Chepkorir

Från fattigdom till självständighet och självförsörjning

På uppdrag av regeringen tillsammans med Sida, skapar Matematiska institutionen och Linköping universitet möjlighet till livsavgörande förändringar för individer och världen. Jennifer från Kenya är en av dem.