Uppskattat utbyte mellan Sverige och Norge vid sommarskola för doktorander

Under tre dagar i augusti samlades doktorander och seniora forskare från Sverige och Norge utanför Oslo för att diskutera olika ämnen kopplade till prioriteringar i vård och omsorg. Sommarskolan var ett nytt initiativ inom ramen för ett samarbete om svårighetsgrad.

Medarbetare vid Prioriteringscentrum på skommarskolan i Norge. Kollegor på Prioriteringscentrum vid sommarskolan för doktorander utanför Oslo. Liam Strand.

Idén om sommarskolan kom från ett samarbete kring svårighetsgrad mellan det norska projektet Severity and Priority Setting in Health Care (SEVPRI) som drivs av forskare från Akershus universitetssjukhus, Oslo universitet och Bergen universitet, och svenska JUST SEVERITY där Prioriteringscentrum och forskare från Uppsala universitet ingår. Svårighetsgrad är en central faktor för att prioritera vård i båda länder, men tolkas olika och det finns en mängd outredda frågor kring ett sådant centralt begrepp.

Upplägget för dagarna, där 10 doktorander och 4 seniora forskare deltog, var att hålla fördjupande diskussioner om doktorandernas forskningsprojekt. Några områden som togs upp var svårighetsgrad, att inte sätta in eller avsluta pågående behandlingar på grund av resursbrist, politikens roll, prioriteringar på olika nivåer av hälso- och sjukvårdssystemet och prioriteringar i primärvården. Suzana Holmér, doktorand vid Prioriteringscentrum, uppskattade möjligheten att vara med vid sommarskolan.

Foto Emma Busk Winquist – Det var en mycket öppen atmosfär och en intressant blandning av olika akademiska bakgrunder som medicin, etik, fysioterapi, psykoterapi och nationalekonomi. Det var kul och intressant att få tid till att diskutera på djupet, vrida och vända på frågeställningar och bemöta varandras kommentarer, säger Suzana Holmér.

Förhoppningen från initiativtagarna till sommarskolan är att den ska bli en årligt återkommande händelse. Lars Sandman, professor och föreståndare för Prioriteringscentrum, beskriver utbytet mellan länderna som givande.

Lars Sandman.Lars Sandman. Foto Emma Busk Winquist. – Sommarskolan är en spin-off av vårt samarbete i projektet kring svårighetsgrad mellan norska SEVPRI och vårt eget JUST SEVERITY. Det är intressant eftersom vi i stor utsträckning jobbar med liknande frågor och kan berika varandras arbete. Sverige och Norge har ju liknande förutsättningar och principer, säger Lars Sandman.

Mer om Prioriteringscentrum

Senaste nytt från LiU