23 september 2022

Filmen”Omnejd” är ett nytt uppslukande konstverk som skapats av konstnärer och forskare med hjälp av avancerad visualiseringsteknik. Konstverket visas på Visualiseringscenter C och utgår från naturen och omgivningarna kring Norrköping.

Johan Lundberg, Natalia Oliwiak, Ahmet Börütecene i domen. Ahmet Börütecene, Natalia Oliwiak och Johan Lundberg är teamet bakom filmen "Omnejd". Thor Balkhed

Domteatern på Visualiseringscenter C i Norrköping är en av världens mest avancerade. Till vardags visas 360-graders-filmer som tar publiken in i kroppen, ut i kosmos och förklarar vetenskapliga fenomen genom visualisering i ultrahög upplösning. Men nu kliver även konsten in under domteaterns valv.

Bakom satsningen står Norrköpings forskningsfond som finansierat projektet och anställningen av en konstnär och en kompositör, som fått uppdraget att utforma en helomslutande, eller immersiv, ny konstupplevelse, som ska visas i domteatern.Natalia Oliwiak.Natalia Oliwiak är bildkonstnär och motion graphics designer som har tio års erfarenhet av arbete med film i domteatrar. Foto Thor Balkhed

– I domen kan man dela upplevelsen med andra jämfört med till exempel virtual reality. Det sfäriska utrymmet möjliggör också en inre resa. Det är något jag har utforskat med det här projektet, säger Natalia Oliwiak, bildkonstnär och motion graphics designer, som är artist-in-residence, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, vid Linköpings universitet.

Filmen, som fått titeln ”Omnejd”, utgår från naturen och omgivningarna kring Norrköping.

– Mitt mål har varit att jobba med experimentell visualisering som har terapeutiska aspekter, baserat på sfäriska inspelningar av naturen. Jag har försökt hitta den lilla delen av naturen som vi inte märker till vardags, säger Natalia Oliwiak.

Ljud och bild skapar en helhet

För att skapa en film som kan ge publiken en uppslukande upplevelse behövs även ljud och musik. Johan Lundberg är kompositören som fick uppdraget att skapa en ljudbild som motsvarar filmsekvenserna och ger samma lugnande effekt.

För att ljud och bild ska samspela har Natalia Oliwiak ochJohan Lundberg, Natalia Oliwiak, Ahmet-Börütecene.Den stora utmaningen i projektet är den höga tekniska nivån och de många steg som krävs i produktionen. Filmerna visas i 4K upplösning och är dessutom sfäriska. Foto Thor Balkhed Johan Lundberg samlat material tillsammans i Norrköping med omnejd.

– Jag har fått fundera på hur man får ett ljud att bli omslutande. Målet var att frammana en sinnesstämning som man kan försvinna i, lite förtrollande. Man vill åt en atmosfär som är lite övernaturlig eller drömmig, säger Johan Lundberg.

Men ”Omnejd” är mer än ett konstfilmprojekt. Forskare vid Linköpings universitet ska också studera det slutgiltiga resultatet samt publikupplevelsen med sikte på att formulera ny design och teknisk kunskap om immersiv visualisering.

Forskar på visualisering

Ahmet Börütecene är biträdande universitetslektor på avdelningen Medie- och Informationsteknik vid ITN. Han ska bland annat undersöka den design-relaterade utmaningen med redigering av filmat material och specialeffekter för domer. I anslutning till det undersöks också det som kallas modal synergies på engelska. Det vill säga hur ljud och bild kan stärka varandra så att summan blir större än delarna.

– Vi är vana vid platta skärmar men i domen går vi in i en annan värld. Den mest intressanta aspekten är att den omger oss och vilka följder det får. Ahmet Börütecene.Ahmet Börütecene, biträdande universitetslektor på avdelningen Medie- och Informationsteknik vid ITN. Foto Thor Balkhed Vi tenderar att bli mer engagerade både i historien och hänge oss mentalt i en domteater. Dessutom är kroppen med i upplevelsen vilket gör att det känns som vi själva rör oss i scenen, säger Ahmet Börütecene.

Tanken med en artist-in-residence är inte ny inom forskarvärlden. Exempelvis vid Cern i Schweiz, Fraunhoferinstitutet i Tyskland och Max IV i Lund har konstnärer fått artist-in-residence för att vetenskaplig och teknisk forskning ska berikas av konstnärliga perspektiv och arbetssätt. Att initiera ett liknande projekt i Norrköping föll sig ganska naturligt i och med att det finns erfarenhet av både populärvetenskaplig framställning och en stark musikscen.

Nya upplevelser

Anna Öst är producent för ”Omnejd”. Anna Öst.Anna Öst, producent för "Omnejd". Foto Thor Balkhed Enligt henne är det övergripande målet dels att se hur domformatet kan användas i en konstnärlig praktik som skapar nya typer av upplevelser. Men också att testa hela konceptet med ett artist-in-residence-program och hur det kan generera ny kunskap och innehåll.

– Det har funnits utmaningar i hur vi bäst skapar förutsättningar för att kunna bjuda in kreatörer och ger dem bra förutsättningar att arbeta i det ganska tekniskt komplexa format och system som vi har. Att se hur Natalia och Johans föreställning har växt fram och hur de arbetar med formatet på helt nya sätt har varit både spännande och givande, säger Anna Öst.

Johan Lundberg, Natalia Oliwiak, Ahmet Börütecene i domen."För den här typen av filmer behöver händerna vara väldigt stadiga. Minsta skakning märks väldigt tydligt i domen och på så stor skala. Ett oväntat problem var myggor som bet på händerna och förstörde flera tagningar", säger Natalia Oliwiak.
Foto Thor Balkhed

Kontakt

Världsledande forskning

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.