I juni är det val till EU-parlamentet. Klimatpolitik? Migrationsfrågor? Populism och sociala medier? Här är en sammanställning över några forskare vid Linköpings universitet som kan svara på olika aktuella frågor inför valet. Önskar du bild på någon av forskarna eller har frågor om listan är du välkommen att höra av dig till press@liu.se eller 013 28 28 00.

EU-flagga.
AlxeyPnferov

Säkerhetspolitik, sociala medier, valdeltagande och demokrati:

Per Jansson, docent i statsvetenskap.
Europeisk utrikes- och säkerhetspolitik samt internationell maktanalys. Kontakt: 013-28 18 41, per.jansson@liu.se

Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap. Forskar kring demokrati och digitalisering. Kan prata om hur valen påverkas av sociala och digitala medier, samt frågor om inkludering. Kontakt: 013-28 15 78, elin.wihlborg@liu.se (mail föredras)

Richard Öhrvall, doktor i statsvetenskap. Kan svara på frågor som rör valdeltagande i olika avseenden (hur valdeltagandet ser ut i olika grupper och vad som förklarar det). Kontakt: 013-36 36 66, richard.ohrvall@liu.se

Lars Lindblom, biträdande professor vid avdelningen för filosofi och tillämpad etik. Svarar på frågor om demokratisk stabilitet, det vill säga hur man kan tänka om långsiktiga effekter av politik för att systemet ska finnas kvar över tid. Kontakt: lars.lindblom@liu.se, 013-28 18 05

Klimat- och miljöpolitik:


Mathias Fridahl, universitetslektor, Tema Miljöförändring; studerar nationell och internationell miljöpolitik med fokus på politik och politiska prioriteringar. Kan svara på generella frågor som gäller EU:s klimatpolitik, liksom frågor om EU:s klimatlag, de rättsakter som reglerar utsläpp fram till 2030 och EU:s arbete med att ta fram ett nytt klimatmål för 2040. Kontakt: 070–0896113; mathias.fridahl@liu.se

Naghmeh Nasiritousi, universitetslektor, Tema Miljöförändring. Expertområdet är klimatpolitik och EU:s klimatmål. Kontakt: 013-28 29 45; naghmeh.nasiritousi@liu.se

Johan Nordensvärd, docent i statsvetenskap. Kan prata om konflikterna som uppstår i samband med miljö- och klimatpolitiken. Även populism, internationell utveckling, socialpolitik och energipolitik. Kontakt: johan.nordensvard@liu.se

Maria Jernnäs, postdoktor, Tema Miljöförändring. Frågor om EU i förhållande till den internationella klimatpolitiken, till exempel i relation till klimatförhandlingarna under FN:s klimatkonvention och Parisavtalet. Kontakt: 0763–116100; maria.jernnas@liu.se

Migrationsfrågor och arbetskraftsinvandring:

Stefan Jonsson, professor i etnicitet. Ämnena är etnicitet, rasism, högerpopulism, kollektiva identiteter. Även proteströrelser och kulturpolitik. Kontakt: stefan.jonsson@liu.se, 011-36 30 30

Peo Hansen, professor i statsvetenskap. Hans områden är europeiska integrationsprojektens utveckling, medborgarskapspolitik samt migration och ekonomi, arbetskraftsmigration och Ukraina. Dessutom säkerhetspolitik och geopolitik. Kontakt: peo.hansen@liu.se, 011-36 34 23


Kontakt