01 november 2017

Hjärt- lungfonden har haft utdelning för sina projektbidrag. Fyra forskare vid Medicinska fakulteten får totalt 5,6 miljoner kronor.
Det är Maria Jenmalm, Carl-Johan Carlhäll, Olle Stendahl och Anna Strömberg som får bidrag från Hjärt- lungfonden. 

Maria Jenmalm får 1 800 000 miljoner kronor till projektet "Immunologisk utmognad och astmautveckling under barndomen: Reglering genom moderns immunitet och mikrobiell exponering under och efter graviditeten" fördelat på tre år inom området "Lunga". Inom samma område får Olle Stendahl 1 400 000 kronor för till projektet "Innate immune response against tuberculosis - from bench to bedside".

Inom kategorin "Hjärta" får Carl-Johan Carlhäll 1 200 000 kronor till "New insights into atrial fibrillation using multi-parametric MRI for optimized risk-stratification and treatment". Samma summa får Anna Strömberg "Öst möter Väst – effekter av teleyoga på fysisk funktionsförmåga, livskvalitet, psykiskt välbefinnande, sömn och kognition hos personer med hjärtsvikt".
 

Läs mer om forskarna

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.