01 november 2017

Hjärt- lungfonden har haft utdelning för sina projektbidrag. Fyra forskare vid Medicinska fakulteten får totalt 5,6 miljoner kronor.
Det är Maria Jenmalm, Carl-Johan Carlhäll, Olle Stendahl och Anna Strömberg som får bidrag från Hjärt- lungfonden. 

Maria Jenmalm får 1 800 000 miljoner kronor till projektet "Immunologisk utmognad och astmautveckling under barndomen: Reglering genom moderns immunitet och mikrobiell exponering under och efter graviditeten" fördelat på tre år inom området "Lunga". Inom samma område får Olle Stendahl 1 400 000 kronor för till projektet "Innate immune response against tuberculosis - from bench to bedside".

Inom kategorin "Hjärta" får Carl-Johan Carlhäll 1 200 000 kronor till "New insights into atrial fibrillation using multi-parametric MRI for optimized risk-stratification and treatment". Samma summa får Anna Strömberg "Öst möter Väst – effekter av teleyoga på fysisk funktionsförmåga, livskvalitet, psykiskt välbefinnande, sömn och kognition hos personer med hjärtsvikt".
 

Läs mer om forskarna

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.