5,6 miljoner till hjärt- och lungforskning

Hjärt- lungfonden har haft utdelning för sina projektbidrag. Fyra forskare vid Medicinska fakulteten får totalt 5,6 miljoner kronor.
Det är Maria Jenmalm, Carl-Johan Carlhäll, Olle Stendahl och Anna Strömberg som får bidrag från Hjärt- lungfonden. 

Maria Jenmalm får 1 800 000 miljoner kronor till projektet "Immunologisk utmognad och astmautveckling under barndomen: Reglering genom moderns immunitet och mikrobiell exponering under och efter graviditeten" fördelat på tre år inom området "Lunga". Inom samma område får Olle Stendahl 1 400 000 kronor för till projektet "Innate immune response against tuberculosis - from bench to bedside".

Inom kategorin "Hjärta" får Carl-Johan Carlhäll 1 200 000 kronor till "New insights into atrial fibrillation using multi-parametric MRI for optimized risk-stratification and treatment". Samma summa får Anna Strömberg "Öst möter Väst – effekter av teleyoga på fysisk funktionsförmåga, livskvalitet, psykiskt välbefinnande, sömn och kognition hos personer med hjärtsvikt".
 

Läs mer om forskarna

Senaste nytt från LiU