Linköpingsforskare med och granskar klimatpolitiken: ”Allt vi gör är viktigt”

I slutet av mars varje år lämnar Klimatpolitiska rådet en rapport som granskar regeringens klimatpolitik. När rapporten för 2023 läggs fram är det första gången professor Victoria Wibeck från Linköpings universitet är med som ledamot.

Professor Victoria Wibeck med uppfällt paraply en regnig dag i mars. Victoria Wibeck har varit ledamot av Klimatpolitiska rådet sedan 2022. Charlotte Perhammar

Bekanta frågar ofta hur hon orkar jobba med klimatfrågan när läget bara tycks bli värre och värre. Man måste titta med båda ögonen samtidigt, är hennes svar.

– Å ena sidan finns rapporterna från FN:s klimatpanel som visar hur allvarligt läget är. Mycket mera måste göras för att snabbt öka takten i klimatomställningen. Men förmånen med mitt jobb är ju att jag också ser mycket av det som görs och den stora vilja som finns. Även om det behövs mycket mer är allt vi gör viktigt. Varje tiondels grad räknas, säger hon.

Ger rekommendationer till politikerna

Professor Victoria Wibeck på sitt arbetsrum på Linköpings universitet.–Rådet har en viktig roll i att granska regeringens politik, säger Victoria Wibeck. Foto Charlotte Perhammar Riksdagen beslutade 2017 med stor majoritet om ett nytt klimatpolitiskt ramverk. Bland annat skapades det Klimatpolitiska rådet med ledamöter från olika vetenskapliga områden. Uppdraget är att göra en oberoende granskning av hur regeringens politik som helhet lever upp till Sveriges klimatmål.

Rapporten 2023 är den sjätte i ordningen och består av två delar. Dels undersöks hur det går med att minska utsläppen och hur regeringen lyckats med handlingsplaner och redovisningar.

Dels finns en tematisk del där rådet själv väljer tema varje år. Den här gången tittar man på hur avvägningar mellan olika mål kan hanteras när klimatomställningen ska snabbas på samtidigt som vi lever i en tid av krig och ekonomisk kris.

Rapporten ger också rekommendationer till politikerna om var ytterligare åtgärder bör göras på klimatområdet.

–Rådet har en viktig roll i att granska regeringens politik i relation till klimatmålen, säger Victoria Wibeck som till vardags är professor på Tema Miljöförändring vid Linköpings universitet.

Har du en känsla av att politikerna lyssnar?

–Det skiftar säkert, men det är klart att de måste ju förhålla sig till rapporten. Klimatpolitiska rådets kansli gör också uppföljningar kring hur de agerar på rekommendationerna.

Tvärvetenskapligt råd

I rådet sitter forskare från olika lärosäten som på olika sätt arbetar med klimatforskning, till exempel inom klimatologi, statsvetenskap, ekonomi och innovationsforskning. Victoria Wibecks område är miljö- och klimatkommunikation. Hon utsågs till ledamot 2022, något som hon beskriver som hedrande och ansvarsfullt.

–Det känns viktigt att ta den forskning jag hållit på med och se hur man kan omsätta den i rekommendationer till politiken. Det blir tydligt att frågorna är viktiga så jag känner att det är ett väldigt meningsfullt uppdrag, säger hon.

Varje tiondels grad räknas

Kontakt

Fler nyheter

Forskning

Senaste nytt från LiU