21 mars 2017

Organiska ljusemitterande celler, LEC, och tryckt organisk elektronik kan kopplas till vägguttaget via en liten och billig organisk effektomvandlare, framtagen i ett forskningssamarbete mellan Linköpings och Umeå universitet.
Den tryckbara elektroniken liksom tryckbara organiska ljusemitterande celler, LEC, har i dag uppnått prestanda som öppnar för en lång rad miljövänliga och energieffektiva applikationer. Hittills har man tänkt sig att driva den organiska elektroniken med solceller, batterier eller trådlösa transformatorer, vilket fungerar bra i många fall. Men för fasta installationer som belysning, lysande skyltar eller solskyddande fönster är det praktiskt att kunna använda de vanliga väggurtagen. Hittills har det inte varit möjligt eftersom den höga spänningen slår ut elektroniken.

Klarar höga spänningar

Deyu Tu, informationskodningDocent Deyu Tu, Avdelningen för informationskodning vid Linköpings universitet, har drivit ett projekt tillsammans med kolleger vid Umeå universitet för att hitta en lösning. De har nu kunnat demonstrera en organisk effektomvandlare som gjort det möjligt att driva organiska ljusemitterande celler med hög ljusstyrka likaväl som att ladda upp en organisk superkapacitans med el från det vanliga elnätet.

Omformaren består av diodkopplade organiska tunnfilmstransistorer, som fungerar i så höga spänningar som 325V, med förmågan att transformera hög växelspänning (AC) till valbar likspänning (DC).

– För första gången i världen har vi har kunnat visa en AC/DC omvandlare i organisk elektronik som fungerar vid spänningar över 300 V, säger Deyu Tu.

– Vår omvandlare banar vägen för en våg av flexibla, tunna, kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar för framtidens elektronik.

Stort intresse internationellt

Resultatet är ett första test att tekniken och teorierna fungerar. För att användas i verkliga produkter behöver omvandlingen bli än effektivare.

– Vi har startat det arbetet, säger Deyu Tu.

Resultaten har publicerats i två vetenskapliga tidskrifter, dels i Organic Electronics och dels i ECS Transactions, och väckt så mycket uppmärksamhet att Deyu Tu inviterats som talare vid stora konferenser både i Kina och Japan.

Forskningen har finansierats av Strategiska forskningsstiftelsen, SFS.

Christian Larsen, Robert Forchheimer, Ludvig Edman, Deyu Tu, Design, fabrication and application of organic power converters: Driving light-emitting electrochemical cells from the AC mains, Organic Electronics http://dx.doi.org/10.1016/j.orgel.2017.02.036

Vahid Keshmiri, Christian Larsen, Ludvig Edman, Robert Forchheimer, Deyu Tu, A Current Supply with Single Organic Thin-Film Transistor for Charging Supercapacitors, ECS Transactions, 75 (10) 217-222 (2016).
http://dx.doi.org/10.1149/07510.0217ecst

Kontakt

Deyu Tu förklarar

Första organiska effektomvandlaren

Deyu Tu visar och förklarar (eng)

Forskning

Fler nyheter från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.