01 december 2016

LiU har fått två nya Wallenberg Academy Fellows, som får möjlighet att utveckla sina forskningsidéer. Utmaningarna som de tar sig an handlar om återfall i cancersjukdomen akut leukemi, respektive material som kan hjälpa oss att skapa nya organ med 3D-skrivare.

Totalt 29 nya Wallenberg Academy Fellows har utsetts, varav två vid Linköpings universitet. Programmet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och innebär att lovande forskartalanger får pengar till fem års forskning. De får också delta i ett ledarskapsprogram.

Daniel Aili, Wallenberg Academy FellowFoto: Markus Marcetic, KAW Stiftelse/Kungl Vetenskapsakademien

Behovet av friska organ till personer som behöver en transplantation är större än tillgången. En dröm inom medicinen är därför att kunna bilda nya organ från stamceller. Daniel Aili är docent vid Linköpings universitet och arbetar med att utveckla ett material som kan stödja celler som ska bilda nya organ. Ett viktigt mål är att göra det möjligt att med hjälp av 3D-skrivare skapa nya organ.

En 3D-skrivare kan, lager för lager, placera alla specialiserade celler på exakt rätt plats. Men celler är känsliga. Ett problem är att de flesta cellerna dör när de pressas genom skrivarens munstycke. Daniel Aili håller på att utveckla ett material, en cellvänlig hydrogel, som kan skydda cellerna under processen. Materialet ska ge cellerna stöd i den nya miljön som de hamnar i. Det ska också kunna specialanpassas så att det innehåller ämnen som stimulerar cellerna att utvecklas till den önskade vävnaden.

Sasan Zandi, Wallenberg Academy FellowFoto: Markus Marcetic, KAW Stiftelse/Kungl Vetenskapsakademien

 

Sasan Zandi är idag vid University of Toronto, men kommer att vara verksam som Wallenberg Academy Fellow vid LiU. Han ska forska kring varför det är så svårt att bota återfall i cancersjukdomen akut myeloisk leukemi (AML). Även om behandlingen till en början har god effekt är det många personer med AML som drabbas av återfall. Tidigare har man trott att det beror på att de tidigare cancercellerna har återkommit. Men ny forskning visar att de celler som ligger bakom återfallet kan skilja sig en hel del från de första tumörcellerna.

Sasan Zandi ska undersöka om återfall i AML kan bero på att nya cancerceller har utvecklats från de celler som utgjorde ett förstadie till cancer. Ett viktigt mål är också att ta fram behandlingar som slår ut dessa celler, för att förebygga AML och livshotande återfall.

Forskarna som utses till Wallenberg Academy Fellows har nominerats av landets universitet. Bedömare vid de fem vetenskapliga akademierna har utvärderat kandidaterna och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har gjort det slutliga urvalet.

– Över hälften av årets Academy Fellows har en utländsk doktorsexamen. Det visar att programmet är mycket attraktivt även utanför Sverige. Vi är också glada över att närmare 40 procent av de som i hård vetenskaplig konkurrens utsetts, är kvinnor, konstaterar Stiftelsens verkställande ledamot Göran Sandberg i ett pressmeddelande.

I artikeln

Nyheter

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Jennifer Chepkorir

Från fattigdom till självständighet och självförsörjning

På uppdrag av regeringen tillsammans med Sida, skapar Matematiska institutionen och Linköping universitet möjlighet till livsavgörande förändringar för individer och världen. Jennifer från Kenya är en av dem.