01 december 2016

LiU har fått två nya Wallenberg Academy Fellows, som får möjlighet att utveckla sina forskningsidéer. Utmaningarna som de tar sig an handlar om återfall i cancersjukdomen akut leukemi, respektive material som kan hjälpa oss att skapa nya organ med 3D-skrivare.

Totalt 29 nya Wallenberg Academy Fellows har utsetts, varav två vid Linköpings universitet. Programmet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och innebär att lovande forskartalanger får pengar till fem års forskning. De får också delta i ett ledarskapsprogram.

Daniel Aili, Wallenberg Academy FellowFoto: Markus Marcetic, KAW Stiftelse/Kungl Vetenskapsakademien

Behovet av friska organ till personer som behöver en transplantation är större än tillgången. En dröm inom medicinen är därför att kunna bilda nya organ från stamceller. Daniel Aili är docent vid Linköpings universitet och arbetar med att utveckla ett material som kan stödja celler som ska bilda nya organ. Ett viktigt mål är att göra det möjligt att med hjälp av 3D-skrivare skapa nya organ.

En 3D-skrivare kan, lager för lager, placera alla specialiserade celler på exakt rätt plats. Men celler är känsliga. Ett problem är att de flesta cellerna dör när de pressas genom skrivarens munstycke. Daniel Aili håller på att utveckla ett material, en cellvänlig hydrogel, som kan skydda cellerna under processen. Materialet ska ge cellerna stöd i den nya miljön som de hamnar i. Det ska också kunna specialanpassas så att det innehåller ämnen som stimulerar cellerna att utvecklas till den önskade vävnaden.

Sasan Zandi, Wallenberg Academy FellowFoto: Markus Marcetic, KAW Stiftelse/Kungl Vetenskapsakademien

 

Sasan Zandi är idag vid University of Toronto, men kommer att vara verksam som Wallenberg Academy Fellow vid LiU. Han ska forska kring varför det är så svårt att bota återfall i cancersjukdomen akut myeloisk leukemi (AML). Även om behandlingen till en början har god effekt är det många personer med AML som drabbas av återfall. Tidigare har man trott att det beror på att de tidigare cancercellerna har återkommit. Men ny forskning visar att de celler som ligger bakom återfallet kan skilja sig en hel del från de första tumörcellerna.

Sasan Zandi ska undersöka om återfall i AML kan bero på att nya cancerceller har utvecklats från de celler som utgjorde ett förstadie till cancer. Ett viktigt mål är också att ta fram behandlingar som slår ut dessa celler, för att förebygga AML och livshotande återfall.

Forskarna som utses till Wallenberg Academy Fellows har nominerats av landets universitet. Bedömare vid de fem vetenskapliga akademierna har utvärderat kandidaterna och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har gjort det slutliga urvalet.

– Över hälften av årets Academy Fellows har en utländsk doktorsexamen. Det visar att programmet är mycket attraktivt även utanför Sverige. Vi är också glada över att närmare 40 procent av de som i hård vetenskaplig konkurrens utsetts, är kvinnor, konstaterar Stiftelsens verkställande ledamot Göran Sandberg i ett pressmeddelande.

I artikeln

Nyheter

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.