Forum för genusvetenskap och jämställdhet

Målet för Forum för genusvetenskap och jämställdhet är att bidra till ett genusmedvetet förhållningssätt för att uppnå jämställdhet. Vår verksamhet ska bidra till att forskning och kunskap inom genusområdet når ut till en större krets.

Forum för genusvetenskap och jämställdhet är en centrumbildning som funnits vid LiU sedan 1985, här finns lång erfarenhet av att arbeta med arrangemang som riktar sig både inåt mot LiUs verksamhet, och ut till allmänheten. Vi samarbetar med flera genusmiljöer och aktörer inom och utanför vid LiU.

 • Vill du veta mer om vilken genusforskning som finns vid LiU?
 • Vill du öka genusmedvetenheten i din verksamhet?
 • Hur kan genusforskning bidra till jämställdhet?
 • Vill du samarbeta kring arrangemang som syftar till att utveckla genusmedvetenheten?
 • Är du intresserad av uppdragsutbildning inom genus- och jämställdhetsområdet?
 • Har du idéer och tankar kring genus- och jämställdhetsområdet?

  Kontakta oss!

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Kalender
Visa/dölj innehåll

Delta i Forums aktiviteter

24 november 2020

Temadialoger: Våldsutövande och våldsutsatthet i pandemins spår

kl. 15.00 – 17.00 Digitalt

Forum för genusvetenskap och jämställdhet samarrangerar tillsammans med Linköpings kommun två dialoger med yrkesverksamma, det lokala civilsamhället respektive allmänheten. Medverkande är Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola samt Lucas Gottzén, professor i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet. Välkommen att anmäla dig.

Kontakt

26 november 2020

Utbildningsdag: Vems röst räknas? Om inkludering och delaktighet

kl. 13.00 – 17.00 Digitalt

Forum för genusvetenskap och jämställdhet och Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till en livesänd eftermiddag med fokus på inkludering och delaktighet i ett segregerat samhälle. Medverkande är bland annat Layal Wiltgren, lektor i pedagogik, Linköpings Universitet, Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, Linköpings Universitet, Alexandra Pascalidou, journalist och författare. Silje Lundgren, föreståndare för Forum för genusvetenskap och jämställdhet, är moderator.

Kontakt

Visa/dölj innehåll

Forums uppdrag är att:

 • utgöra en arena och mötesplats för att skapa relevanta möten mellan forskning och praktik inom genus- och jämställdhetsområdet
 • samverka aktivt med övriga aktörer och miljöer inom genus- och lika villkorsområdet vid LiU
 • rikta sig till samtliga fakulteter inom LiU och är dessutom en strategisk resurs i utbildningen på olika nivåer
 • bedriva en öppen seminarie- och föreläsningsverksamhet för att främja kunskapsutveckling och kommunikation inom genus- och jämställdhetsområdet
 • bidra till att utveckla kunskap och stimulera debatten inom genus- och jämställdhetsområdet genom kurser och konferenser
 • bedriva en aktiv omvärldsbevakning inom vårt ansvarsområde
 • initiera och driva projekt och uppdrag, såväl interna som externa, inom vårt ansvarsområde

Artiklar om Forum
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Forums styrelse 2019-2021

 Ordinarie ledarmöten 

Tekniska fakulteten
Vivian Vimarlund, IDA och Ulf Janfalk, MAI

Filosofiska fakulteten
Stina Backman, Tema G och  Bo Persson, IEI 

Utbildningsvetenskap
Jonas Hallström, IBL och Camilla Forsberg, IBL

Medicinska fakulteten
Hanna Alleman, IMH och Marie Jansson, MEDFAK

Fackliga representanter
Karin Baardsen

Studentrepresentanter
Natalia Tomczyk,  STUFF

Suppleanter

Tekniska fakulteten
Claes Algström, ITN + vakant

Filosofiska fakulteten
Gary Svensson, IKOS och Pernilla Mideskog, IEI

Utbildningsvetenskap
 Eva Bolander, IBL+ Vakant

Medicinska fakulteten
Fredrik Elinder. IKE + Vakant

Fackliga representanter
Vakant

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll