Mjuka material

I gränslandet mellan teknik och medicin

Rickard Gunnarsson, plasma och ytfysik
Rickard Gunnarsson Thor Balkhed

Forskarna utvecklar nanoskikt som liknar biologiskt material och använder 3D-skrivare för att få fram material för medicinska tillämpningar. Även forskning kring biosensorer och bioelektronik ligger långt fram.

Forskning inom de mjuka materialen bedrivs inom flera olika områden. 
I gränslandet mellan fysik, kemi, biologi och elektronik utvecklas bland annat instrument och material för tillverkning av exempelvis mikrobioreaktorer och artificiell hud. 
Forskarna använder 3D-skrivare som skriver ut i mycket tunna skikt, i lager på lager, och av mjuka material, ofta polymerer, utvalda för respektive behov. Nya material utvecklas också som stödjer de celler som bildar nya organ. 
 
Ledande polymerer har en förmåga att förändra sina elektrokemiska egenskaper, något som forskarna utnyttjar för att utveckla sensorer för medicinsk diagnostik. 3D-skrivartekniken gör det också möjligt att tillverka diagnosinstrument till låga kostnader.
 
Ett annat område där LiU-forskare ligger långt fram är utvecklingen av nanoprober för medicinska ändamål liksom utveckling av målsökande kontrastmedel för medicinsk avbildning.  Forskning som ökar möjligheten att tidigt upptäcka exempelvis cancertumörer.
 
Forskningen kring bioelektronik och biosensorer är omfattande och hittas även under andra forskningsområden, som Organisk elektronik och Sensorer, se nedan.

Forskning

Nyheter

Närliggande forskningsområden