Mjuka material

Forskarna utvecklar nanoskikt som liknar biologiskt material och använder 3D-skrivare för att få fram material för medicinska tillämpningar. Även forskning kring biosensorer och bioelektronik ligger långt fram.

Forskning inom de mjuka materialen bedrivs inom flera olika områden. 
I gränslandet mellan fysik, kemi, biologi och elektronik utvecklas bland annat instrument och material för tillverkning av exempelvis mikrobioreaktorer och artificiell hud. 
Forskarna använder 3D-skrivare som skriver ut i mycket tunna skikt, i lager på lager, och av mjuka material, ofta polymerer, utvalda för respektive behov. Nya material utvecklas också som stödjer de celler som bildar nya organ. 
 
Ledande polymerer har en förmåga att förändra sina elektrokemiska egenskaper, något som forskarna utnyttjar för att utveckla sensorer för medicinsk diagnostik. 3D-skrivartekniken gör det också möjligt att tillverka diagnosinstrument till låga kostnader.
 
Ett annat område där LiU-forskare ligger långt fram är utvecklingen av nanoprober för medicinska ändamål liksom utveckling av målsökande kontrastmedel för medicinsk avbildning.  Forskning som ökar möjligheten att tidigt upptäcka exempelvis cancertumörer.
 
Forskningen kring bioelektronik och biosensorer är omfattande och hittas även under andra forskningsområden, som Organisk elektronik och Sensorer, se nedan.

Forskning

Nyheter

Forskare håller tygbit framför ansiktet.

Snart blir dina kläder extramuskler

Textila muskler är ett ungt forskningsfält. På sikt kan tekniken byggas in i kläder som kan ge en extra boost vid tunga lyft, ge kramar på distans och hjälpa synskadade navigera i stadsmiljö.

Edwin Jager, IFM, med sin medsökande Nils-Krister Persson på Textilhögskolan i Borås

Miljonbidrag till fortsatt forskning om textila muskler

Professor Edwin Jager har med sin medsökande Nils-Krister Persson på Textilhögskolan i Borås fått fortsatt finansiering för sitt projekt "Textile muscles for augmenting garments". Anslaget på sex miljoner kronor sträcker sig över tre år.

Två forskare i ett labb som sitter vid ett bord.

Sårförbandet som avslöjar infektion

Ett sårförband gjort av nanocellulosa som kan visa tidiga tecken på infektion utan att störa läkningen. Det har forskare vid Linköpings universitet utvecklat. Studien är ytterligare ett steg på vägen mot en ny typ av sårvård.

Närliggande forskningsområden