16 juni 2017

Startskottet har gått för Treesearch, en forskningsplattform som ska göra Sverige och svensk industri världsledande på utveckling och framställning av nya material från skogsråvara. Laboratoriet för organisk elektronik vid LiU deltar i satsningen.

Det gröna guldet

Magnus Berggren, professor organisk elektronik Foto: Thor Balkhed– Treeseach är en forskningsplattform som kommer att innefatta de flesta av forskarna här hos oss, men även forskare vid KTH, Chalmers och från skogsindustrin. Detta kommer att bli stort, säger Magnus Berggren, professor i organisk elektronik och chef för Laboratoriet för organisk elektronik, LOE, vid Campus Norrköping.
 
Forskningsplattformen, som är nationell, ska forska kring innovationer från skogen som kan bli till exempelvis batterier, fönsterglas, lättviktsmaterial eller medicinska implantat. Vinnova har beslutat stödja Treesearch med 6 miljoner kronor under en första etapp och med totalt 70 miljoner under fyra år. Finansiering kommer även från universiteten, skogsindustrin och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Hur stor satsningen blir i pengar räknat är ännu inte klart men det handlar om flera hundra miljoner per år.
 
Forskningsplattformen innefattar utbildning och forskning, men också ny forskningsinfrastruktur och ett stort mått av samverkan, inom akademin och inte minst med skogsindustrin. Minst 250 unga forskare ska kunna göra karriär inom området, enligt planerna. Med från starten är KTH, Chalmers, LiU, Max IV vid Lunds universitet samt BillerudKorsnäs, Holmen, Stora Enso, SCA och Södra. Uppbyggnaden startar nu och programmet ska vara i full gång 2019.

Skogen bas för biobaserad ekonomi

Treesearch är en del i regeringens satsning på en framtida biobaserad ekonom, ett av fem strategiska samverkansprogram. Regeringens mål är att Sverige ska vara koldioxidneutralt till 2050 och världens första fossilfria välfärdsland.
 
– Det gröna guldet har spelat en viktig roll historiskt i att lyfta Sverige ur fattigdom och har byggt vårt välstånd. Den kommer att göra det även i framtiden eftersom skogen har en avgörande roll i omställningen till en fossilfri och biobaserad ekonomi, säger, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.
 
Vid Laboratoriet för organisk elektronik finns forskning kring elektroniska växter, nanocellulosa, tryckt elektronik och papper som kan lagra energi, för att bara nämna några områden med relevans för Treesearch.
 
Forskarna vid LOE deltar även i det av Vinnova finansierade Digital Cellulose Center, som beviljades 36 miljoner kronor i början av 2017.

Kontakt

LiU forskning

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.