16 juni 2017

Startskottet har gått för Treesearch, en forskningsplattform som ska göra Sverige och svensk industri världsledande på utveckling och framställning av nya material från skogsråvara. Laboratoriet för organisk elektronik vid LiU deltar i satsningen.

Det gröna guldet
Magnus Berggren, professor organisk elektronik Foto: Thor Balkhed– Treeseach är en forskningsplattform som kommer att innefatta de flesta av forskarna här hos oss, men även forskare vid KTH, Chalmers och från skogsindustrin. Detta kommer att bli stort, säger Magnus Berggren, professor i organisk elektronik och chef för Laboratoriet för organisk elektronik, LOE, vid Campus Norrköping.
 
Forskningsplattformen, som är nationell, ska forska kring innovationer från skogen som kan bli till exempelvis batterier, fönsterglas, lättviktsmaterial eller medicinska implantat. Vinnova har beslutat stödja Treesearch med 6 miljoner kronor under en första etapp och med totalt 70 miljoner under fyra år. Finansiering kommer även från universiteten, skogsindustrin och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Hur stor satsningen blir i pengar räknat är ännu inte klart men det handlar om flera hundra miljoner per år.
 
Forskningsplattformen innefattar utbildning och forskning, men också ny forskningsinfrastruktur och ett stort mått av samverkan, inom akademin och inte minst med skogsindustrin. Minst 250 unga forskare ska kunna göra karriär inom området, enligt planerna. Med från starten är KTH, Chalmers, LiU, Max IV vid Lunds universitet samt BillerudKorsnäs, Holmen, Stora Enso, SCA och Södra. Uppbyggnaden startar nu och programmet ska vara i full gång 2019.

Skogen bas för biobaserad ekonomi

Treesearch är en del i regeringens satsning på en framtida biobaserad ekonom, ett av fem strategiska samverkansprogram. Regeringens mål är att Sverige ska vara koldioxidneutralt till 2050 och världens första fossilfria välfärdsland.
 
– Det gröna guldet har spelat en viktig roll historiskt i att lyfta Sverige ur fattigdom och har byggt vårt välstånd. Den kommer att göra det även i framtiden eftersom skogen har en avgörande roll i omställningen till en fossilfri och biobaserad ekonomi, säger, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.
 
Vid Laboratoriet för organisk elektronik finns forskning kring elektroniska växter, nanocellulosa, tryckt elektronik och papper som kan lagra energi, för att bara nämna några områden med relevans för Treesearch.
 
Forskarna vid LOE deltar även i det av Vinnova finansierade Digital Cellulose Center, som beviljades 36 miljoner kronor i början av 2017.

Kontakt

LiU forskning

Senaste nytt från LiU

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.