Språk och kommunikation

Språk är det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation. Vid Linköpings universitet studerar vi både språkstruktur och språkanvändning. 

Linköpings universitet har en stark profil inom samtals- och interaktionsforskning. Förutom det talade språket analyserar vi kroppslig kommunikation såsom blickar, gester och användning av rummet, till exempel det sociala samspelet i olika pedagogiska sammanhang, från traditionella klassrummet till dans- och körskolelektioner. Vi vill få en mer realistisk förståelse av språket som en aspekt av mänskligt beteende, men också bättre bedöma och lära ut specifika språkkunskaper till olika grupper i samhället.

Vid sidan av svenska forskar vi på franska, tyska, engelska och estniska. Vi studerar även översättning. 

Språkforskningen vid LiU handlar också om relationen mellan språk, kultur och samhälle. Till exempel tittar vi på hur människans samtalsmönster påverkats av olika sätt att möblera vardagsrum genom tiderna, eller hur budskapet i oljereklam har ändrats på grund av växande oro för klimatförändringar.  

Framstegen underlättar för personer

En del personer har svårigheter med röst-, tal-, språk-, svälj- och kommunikation. Inom logopedin fördjupar vi förståelsen av tillstånden, förbättrar bedömning och diagnoskriterier och skapar tillförlitliga behandlingsmetoder. Vår hörsel spelar en viktig roll i kommunikationen med andra. Vid Linnécentrum HEAD tar fram ny kunskap som underlättar för personer med hörselnedsättning i deras vardag. 

Analyserar språk med hjälp av modeller 

Inom datavetenskapen studerar vi kommunikation utifrån ytterligare ett perspektiv: här utvecklar vi algoritmer och system för att analysera språk. Våra forskare tar fram datormodeller av språkliga processer som till exempel kan användas vid informationssökning, lättläst text, översättning och terminologiarbete.

Forskning

Virtuella världar: digital teknik i styrning av klimat och biologisk mångfald

Virtuella världar undersöker digitala teknikers roll i styrning av frågor om klimatförändringar och biologisk mångfald. Programmet granskar hur tekniken kan förbättra miljöstyrning och inkludera lokal kunskap för hållbar utveckling.

Spelbräde med marker och spelpjäser

Spelet om konsumtionen

Spelet är ett forskningskommunikationsprojekt där storskaliga sociala simuleringar, så kallade megaspel, används för att hjälpa grupper utforska olika intressen och idéer kring omställning till hållbar konsumtion av mat, semester och heminredning.

En person i jeansjacka och händerna i knät sitter mittemot någon som gestikulerar med händerna.

Utredande barnsamtal i praktiken

När barn möter socialtjänsten har det rätt till delaktighet och att få sin röst hörd. I det här projektet studeras barns delaktighet, vad det är och hur det kan se ut, i utredande samtal som genomförs i socialtjänsten.

Nyheter

Närliggande forskningsområden