Psykologi

Mänskligt beteende och mentala processer

Ett barn deltar i en studie vid ERP-labbet, Linköpings universitet
Med hjälp av ERP, mäter forskarna hjärnans aktivitet. Det kan vara när personens löser minnesuppgifter eller annan problemlösning. ERP är engelska och står för event related potential, händelserelaterad potential. 

Psykologi är en vetenskaplig disciplin som kretsar kring mänskligt beteende och mentala processer. 

Psykologin försöker beskriva människans innersta tanke- och känsloliv, våra motiv och drivkrafter. Liksom förklara hur vi människor känner, tänker och handlar och hur vi påverkar varandra.

Forskarna vid LiU fokuserar på många olika områden inom psykologi. Ett område är internetterapi, det vill säga att klienter har kontakt med en psykolog eller psykoterapeut via internet eller en mobilapp och på så sätt behandlas för till exempel ångest, depression eller tinnitus. 

Ett annat område fokuserar på små barn och hur tidigt de kan minnas saker. För att ta reda på detta använder man sig av ett så kallat ERP-labb, där man kan mäta hjärnans aktivitet. 

Hur människor fungerar i grupp är också något sin intresserar forskare vid LiU. Hur samarbetar man, vad kan ställa till problem och hur kan man arbeta för att få en grupp att fungera bättre? 

Inom ämnet psykologi finns också kognitionspsykologiska studier om så skilda saker som beslutsfattande och varför man tar de beslut man tar, och perspektiv på hur barn lär där man bland annat studerar arbetsminnets betydelse vid inlärning. I studierna om hur barns lärande har man även ett socialpsykologiskt perspektiv.

Att vetenskapligt studera psykologi ger oss användbar kunskap inom områden som är centrala för människors hälsa och välbefinnande. Vid Linköpings universitet finns forskning inom socialpsykologi, klinisk psykologi, utvecklingspsykologi, kognitiv psykologi, neuropsykologi och pedagogisk psykologi.

Forskning

Nyheter

Närliggande forskningsområden