Teoretisk modellering

Tar grepp om invecklade problem

Igor Abrikosov Marcus Ekholm
Forskningen inom teoretisk fysik vid LiU handlar om att förstå hur materia beter sig.  Monica Westman

Avancerade simuleringar och modelleringar används för att angripa komplicerade problem. Forskningen inom detta fält vid LiU är mycket bred. Här studerar forskarna allt från molekylära motorer och skräddarsydd läkemedelsbehandling, till processer i biologiska ekosystem och hur universum fungerar.

Forskningsfältet teoretisk modellering får allt större betydelse. Realistiska simuleringar av komplexa system kan komplettera de experiment som görs, och som ofta är både dyra och tar lång tid att göra. Matematiska modelleringar och simuleringar kan i en del fall helt ersätta experiment som kan vara farliga att utföra, eller experiment inom geofysik och astrofysik som är mycket svåra eller omöjliga att göra.

I dag finns nya och spännande möjligheter att på ett realistiskt sätt lösa flera viktiga problem. Den snabba utvecklingen av datorer, effektiva beräkningsalgoritmer, datorprogram och databaser fyllda med information har lett till ett ökat behov av forskning och utbildning inom teori och modellering.

Vid LiU bedrivs forskning inom såväl bioinformatik, teoretisk fysik, teoretisk kemi, teoretisk biologi, och teori och modellering för organisk elektronik.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll