Teoretisk modellering

Avancerade simuleringar och modelleringar används för att angripa komplicerade problem. Forskningen inom detta fält vid LiU är mycket bred. Här studerar forskarna allt från molekylära motorer och skräddarsydd läkemedelsbehandling, till processer i biologiska ekosystem och hur universum fungerar.

Forskningsfältet teoretisk modellering får allt större betydelse. Realistiska simuleringar av komplexa system kan komplettera de experiment som görs, och som ofta är både dyra och tar lång tid ett genomföra. Matematiska modelleringar och simuleringar kan i en del fall helt ersätta experiment som kan vara farliga, eller experiment inom geofysik och astrofysik som är mycket svåra eller omöjliga att utföra

I dag finns nya och spännande möjligheter att på ett realistiskt sätt lösa flera viktiga problem. Den snabba utvecklingen av datorer, effektiva beräkningsalgoritmer, nya datorprogram och databaser fyllda med information har lett till ett ökat behov av forskning och utbildning inom teori och modellering.

Vid LiU bedrivs forskning inom såväl bioinformatik, teoretisk fysik, teoretisk kemi, teoretisk biologi, och teori och modellering för organisk elektronik.

LiU är också värduniversitet för Nationellt Superdatorcentrum, NSC, som är en nationell resurs, men som även hyser superdatorkapacitet öronmärkt för LiU-forskare.

Forskning

Bilden visar vår svarv designad för studier av skikt under bearbetning vid synkrotronljuskällan Petra III i Hamburg

FunMat II

FunMat II är ett andra generationens kompetenscentrum i materialvetenskap. Vi fokuserar på tre områden: funktionella ytor för skärverktyg, bränsleceller och batterier och designar nya material med unika egenskaper.

Röd blodkropp.

Matematisk modellering av blodcirkulationssystemet

En matematisk modell av hela blodcirkulationssystemet kan öka förståelsen för systemet och användas för att ställa diagnos på ett flertal olika sjukdomar och funktionsstörningar, och för att planera olika medicinska behandlingar av dessa sjukdomar.

Theory and modelling, illustration

Teori och modellering för organisk elektronik

Teoretisk simulering och modellering av de grundläggande egenskaperna hos organiska material och komponenter representerar huvudinriktningen av vår forskning.

schematisk bild över ekologiska nätverk

Ekologiska nätverk och samhällsekologi

Vi vill besvara frågor som, till exempel, hur artens egenskaper påverkar deras roll inom det ekologiska nätverket.

Bilden visar vetefält en solig höstdag

Hållbar näringsämnes- och energihantering

Naturresurserna är byggstenar i alla ekosystem. Att förstå var dessa resurser finns, hur de tar sig fram på våra landskap och varför vi ser dessa mönster som viktiga, är nyckeln till mer hållbar resursförvaltning.

Nanodesign trangulär graf.

Nanodesign

Vi vill designa och skapa nya tunna filmmaterial på atomnivå genom att utnyttja det komplexa samspelet mellan materialkemi, atomsammansättning och fysiska egenskaper av material.

bild på människor som står framför posters och diskuterar

Forskarskolan Forum Scientium

Forskarskolan Forum Scientium, en bro mellan medicin, naturvetenskap och ingenjörskonst, stimulerar kreativitet och en gemensam användning av idéer, kunskap och utrustning.

ett piller

Translationell bioinformatik

Genom att analysera styrningen av immunförsvaret vill vi utveckla skräddarsydd läkemedelsbehandling utan biverkningar.

Beräkningskod groda och nätverkssystem.

Forskning inom ekologisk och miljövetenskaplig modellering

I vår forskning använder vi oss av matematiska och statistiska modeller för att integrera kunskap inom flera olika områden inom biologi.

Nyheter

Så kan en molekylär motor växlas

Forskare har länge strävat efter att utveckla artificiella molekylära motorer som omvandlar energi till riktad rörelse, för exempelvis energilagring eller inom medicin. Nu har LiU-forskare en lösning på ett svårknäckt problem: en ”molekylär växel”.

ung kvinna i rullstol.

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning

En kombination av endast 11 proteiner kan förutsäga hur svår multipel skleros (MS) olika personer kommer att få många år framåt i tiden. Proteinerna skulle kunna användas till att individanpassa behandlingen efter hur svår sjukdomen förväntas bli.

gravid kvinna joggar på löpband.

Därför mår kvinnor med multipel skleros bättre när de är gravida

Kvinnor som har multipel skleros blir tillfälligt mycket bättre i sin sjukdom när de är gravida. Nu har forskare kartlagt de gynnsamma förändringar som sker naturligt i immunsystemet under graviditet. Fynden kan visa vägen mot nya behandlingar.

Superdatorkraft vid LiU