Teoretisk modellering

Tar grepp om invecklade problem

Professorerna Igor Abrikosov och Tien Son Nguyen
Igor Abrikosov, professor i teoretisk fysik och Tien Son Nguyen, professor i halvledarmaterial i LiU:s materiallaboratorium  Charlotte Perhammar

Avancerade simuleringar och modelleringar används för att angripa komplicerade problem. Forskningen inom detta fält vid LiU är mycket bred. Här studerar forskarna allt från molekylära motorer och skräddarsydd läkemedelsbehandling, till processer i biologiska ekosystem och hur universum fungerar.

Forskningsfältet teoretisk modellering får allt större betydelse. Realistiska simuleringar av komplexa system kan komplettera de experiment som görs, och som ofta är både dyra och tar lång tid ett genomföra. Matematiska modelleringar och simuleringar kan i en del fall helt ersätta experiment som kan vara farliga, eller experiment inom geofysik och astrofysik som är mycket svåra eller omöjliga att utföra

I dag finns nya och spännande möjligheter att på ett realistiskt sätt lösa flera viktiga problem. Den snabba utvecklingen av datorer, effektiva beräkningsalgoritmer, nya datorprogram och databaser fyllda med information har lett till ett ökat behov av forskning och utbildning inom teori och modellering.

Vid LiU bedrivs forskning inom såväl bioinformatik, teoretisk fysik, teoretisk kemi, teoretisk biologi, och teori och modellering för organisk elektronik.

LiU är också värduniversitet för Nationellt Superdatorcentrum, NSC, som är en nationell resurs, men som även hyser superdatorkapacitet öronmärkt för LiU-forskare.

Forskning

Nyheter

Superdatorkraft vid LiU