Lokalsamordnare på Verksamhetsstöd på Institutionen för datavetenskap

Jag är anställd lokalsamordnare på Verksamhetsstöd på Institutionen för datavetenskap.

Jag hjälper medarbetare med problem i lokalerna, så att allt fungerar och var och ens arbete kan flyta på.

Kollegor på Verksamhetsstöd

Min arbetsplats