Anders Cronstierna

Samordnare

Lokalsamordnare på Verksamhetsstöd på Institutionen för datavetenskap.

Lokalsamordnare på Verksamhetsstöd på Institutionen för datavetenskap

Jag är anställd lokalsamordnare på Verksamhetsstöd på Institutionen för datavetenskap.

Jag hjälper medarbetare med problem i lokalerna, så att allt fungerar och var och ens arbete kan flyta på.

Kollegor på Verksamhetsstöd

Min arbetsplats