Madeleine Dahlqvist

Samordnare

Institutionssamordnare

Institutionssamordnare inom ekonomi

Jag är anställd på Verksamhetsstöd på Institutionen för datavetenskap och är samordnare inom ekonomi.

Jag arbetar med leverantörs- och kundfakturor, interna kontroller, inventering, anläggningar, bokslut och lönekonteringar i Primula.

Kollegor på Verksamhetsstöd

Min arbetsplats