Erika Larsson

Administratör

Jag arbetar med grundutbildningsadministration.

Grundutbildningsadministration

Jag är anställd på Verksamhetsstöd på Institutionen för datavetenskap och arbetar med administration av grundutbildning.

Jag arbetar med administration av kurser, tentor, uppsatser och examensarbeten samt programadministration av utbildningsprogrammen vid avdelningen Statistik och maskininlärning. Jag arbetar också med schemaombokning.

Kollegor på Verksamhetsstöd

Min arbetsplats