Ledning, samordning och utveckling

Jag är anställd på Verksamhetsstöd på Institutionen för datavetenskap och arbetar med ledning, samordning och utveckling av verksamhetsstödet.

Jag är ledningsstöd till prefekt och arbetar med planering och uppföljning. Jag samverkar med universitetets centrala administration och övriga institutioners administrativa chefer.

Kollegor på Verksamhetsstöd

Min arbetsplats