Fotografi av Annette Gelotte

Annette Gelotte

Administrativ chef, Avdelningschef, Enhetschef

Jag arbetar som administrativ chef och avdelningschef.

Ledning, samordning och utveckling

Jag är anställd på Verksamhetsstöd på Institutionen för datavetenskap och arbetar med ledning, samordning och utveckling av verksamhetsstödet.

Jag är ledningsstöd till prefekt och arbetar med planering och uppföljning. Jag samverkar med universitetets centrala administration och övriga institutioners administrativa chefer.

Om avdelningen

Medarbetare vid avdelningen

Om institutionen