Kostnadsfördelningar, inventering och bokslut

Jag är anställd på Verksamhetsstöd på Institutionen för datavetenskap och arbetar med ekonomiadministration.

Jag arbetar med kostnadsfördelningar, inventering och bokslut. Jag administrerar också behörigheter i Raindance och Integra och tar hand om kundfakturor. Jag jobbar även med uppdragsutbildning och tillträden till IDA:s lokaler.

Kollegor på Verksamhetsstöd

Min arbetsplats