Forskningskoordinator

Jag är inhyrd konsult på Verksamhetsstöd på Institutionen för datavetenskap och arbetar med avdelningen Interaktiva och kognitiva system HCS; KMACS-laboratoriet.

Jag är forskningskoordinator och arbetar med projektstöd inom forskning.

Kollegor på Verksamhetsstöd

Min arbetsplats