Heléne Eriksson

Administratör

Jag är registrator, arkivansvarig och kontaktperson för GDPR.

Registrator och arkivansvarig

Jag är anställd på Verksamhetsstöd på Institutionen för datavetenskap och arbetar som registrator, arkivansvarig och är kontaktperson för GDPR.

Utöver registratorarbete och arkivansvar samt GDPR arbetar jag också med avtalshantering, hantering av delad tjänst samt administration av Institutionen för datavetenskaps styrelse.

Kollegor på Verksamhetsstöd

Min arbetsplats