Fotografi av Elena Larsson

Elena Larsson

Administratör

Jag arbetar med grundutbildningsadministration.

Grundutbildningsadministration

Jag är anställd på Verksamhetsstöd på Institutionen för datavetenskap och arbetar med administration av grundutbildning.

Jag arbetar med administration av kurser, tentor, uppsatser, examensarbeten och schemaombokning.

Kollegor på Verksamhetsstöd

Min arbetsplats