Andrij Pukalskyi

Forskningsingenjör

Jag arbetar med underhåll och utveckling av webbtjänster.

Underhåll och utveckling av webbtjänster

Jag är anställd på Verksamhetsstöd på Institutionen för datavetenskap och arbetar med webbtjänster.

Jag underhåller och utvecklar webbtjänster som WexUpp, WebReg med flera.

Kollegor på Verksamhetsstöd

Min arbetsplats