Fotografi av Linda Strandman

Linda Strandman

Enhetschef, HR-partner

HR-funktionen vid Institutionen för datavetenskap.

HR-funktionen vid Institutionen för datavetenskap

Jag är HR-partner på Verksamhetsstöd på Institutionen för datavetenskap.

I min roll som HR-partner representerar jag universitetet som arbetsgivare och är en del av LiU:s HR-funktion.  Jag deltar i institutionens ledningsgrupp och i den lokala samverkansgruppen. Mitt uppdrag är att arbeta brett med personalfrågor. Jag coachar och stöttar chefer, medarbetare och grupper med bland annat:

  • Rekrytering och anställningsvillkor
  • arbetsrätts- och kollektivavtalstolkning
  • hälsa och rehabilitering
  • arbetsmiljö och lika villkor

Du är välkommen att kontakta mig om du har HR-relaterade frågor som rör institutionen. Jag nås enklast via e-post.

Kollegor på Verksamhetsstöd

Min arbetsplats