Fotografi av Daniel Jemander

Daniel Jemander

Samordnare

Jag arbetar med lokaler och är brandsamordnare.

Lokaler och brandsamordning

Jag är anställd på Verksamhetsstöd på Institutionen för datavetenskap och arbetar med lokaler och är brandsamordnare.

Jag har hand om tillträden till IDA:s lokaler, nycklar, post/gods, inköp möbler med mera och är projektledare för verksamhetsanpassningar.

Kollegor på Verksamhetsstöd

Min arbetsplats