Lokaler och brandsamordning

Jag är anställd på Verksamhetsstöd på Institutionen för datavetenskap och arbetar med lokaler och är brandsamordnare.

Jag har hand om tillträden till IDA:s lokaler, nycklar, post/gods, inköp möbler med mera och är projektledare för verksamhetsanpassningar.

Kollegor på Verksamhetsstöd

Min arbetsplats