Fotografi av Lene Rosell

Lene Rosell

Administratör

Jag är inköpshandläggare och forskningsadministratör.

Inköpshandläggare

Jag är inköpshandläggare på Verksamhetsstöd på Institutionen för datavetenskap.

Jag arbetar med inköp enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Jag jobbar med information samt utförande av inköp som kräver upphandling samt inköp via befintliga upphandlade avtal. Jag arbetar också med inköp av varor och tjänster som behövs i verksamheten.

Jag stöttar avdelningen Programvara och system, SaS, med forsknings- och avdelningsadministration, projektekonomi, leverantörsfakturor och lönekonteringar. Jag är också inköpshandläggare och telefoniansvarig.

Kollegor på Verksamhetsstöd

Min arbetsplats