Fotografi av Sandra Malmström

Sandra Malmström

Administratör

Jag är HR-administratör och kontoansvarig vid Institutionen för datavetenskap, IDA.

HR-administratör och kontoansvarig

Jag är HR-administratör på Verksamhetsstöd på Institutionen för datavetenskap.

I huvudsak arbetar jag med personaladministrativt stöd inom HR samt som kontoansvarig.

Mina ansvarsområden:

  • Utlysning och anställning av timanställda, amanuenser, doktorander, forskningsassistenter, tekniker, forskningsingenjörer och lärare
  • Förlängning av anställningar
  • Frågor kring intermittenta avtal och timarvoderade amanuenser
  • Aktivering av IT-abonnemang för nyanställda och beslutskonton samt avslut av abonnemangen
  • Svara på diverse HR-relaterade frågor från verksamheten

Kollegor på Verksamhetsstöd

Min arbetsplats