HR-administratör och kontoansvarig

Jag är HR-administratör på Verksamhetsstöd på Institutionen för datavetenskap.

I huvudsak arbetar jag med personaladministrativt stöd inom HR samt som kontoansvarig.

Mina ansvarsområden:

  • Utlysning och anställning av timanställda, amanuenser, doktorander, forskningsassistenter, tekniker och forskningsingenjörer
  • Förlängning av anställningar
  • Frågor kring internationell rekrytering
  • Hantering av underlag för timtjänstgöring
  • Aktivering av IT-abonnemang för nyanställda och beslutskonton samt avslut av abonnemangen

Kollegor på Verksamhetsstöd

Min arbetsplats

Organisation