Presentation

Arbetsuppgifter

Administrativt stöd på Avdelningen för radiologiska vetenskaper

Internt

  • Ekonomiadministration
  • Beställare i LiU-inköp
  • Handläggning av publikationer i DiVA
  • Kontaktperson vid disputationer/lic på RAD
  • Kursadministration för fristående kurs "Medicinsk strålningsfysik"

Organisation
Visa/dölj innehåll

Placering
Visa/dölj innehåll

Relaterade medarbetare
Visa/dölj innehåll