Arbetsuppgifter

I huvudsak arbetar jag med personaladministrativt stöd inom HR samt som kontoansvarig med administration av IT-abonnemang.

 

Medarbetare Verksamhetsstöd
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll

Placering
Visa/dölj innehåll