Mariyam Brittany Shahmehri

Tekniker

Engelsk språkgranskning

Jag är anställd på Verksamhetsstöd på Institutionen för datavetenskap och arbetar med engelsk språkgranskning.

Kollegor på Verksamhetsstöd

Min arbetsplats