Hanan Mohsen

Administratör

Jag arbetar med administration av grundutbildningen vid Institutionen för datavetenskap.

Presentation

Jag är anställd på Avdelningen för verksamhetsstöd vid Institutionen för datavetenskap och arbetar med administration av grundutbildningen.

Mina arbetsuppgifter omfattar administration av fristående kurser, tentor, uppsatser, examensarbeten och schemaombokning.

Om avdelningen

Kollegor vid avdelningen

Om institutionen