Fotografi av Elin Strömberg

Elin Strömberg

Samordnare

Jag arbetar med administration av grundutbildning, inklusive utveckling och kvalitetssäkring av arbetet inom grundutbildningsadministrationen.

Samordnare på Verksamhetsstöd vid Institutionen för datavetenskap

Jag arbetar med administration av grundutbildning. Jag administrerar bland annat kurser, tentor, uppsatser och examensarbeten.

​Min roll som samordnare innefattar även att jag leder utveckling och kvalitetssäkring av strukturer och processer för att säkerställa att arbetet inom grundutbildningsadministrationen bedrivs effektivt.

Kollegor på Verksamhetsstöd

Min arbetsplats