Grundutbildningsadministration

Jag är anställd på Verksamhetsstöd på Institutionen för datavetenskap och arbetar med administration av grundutbildning.

Jag arbetar med administration av kurser, tentor, uppsatser, examensarbeten och schemaombokning.

Kollegor på Verksamhetsstöd Visa/dölj innehåll

Min arbetsplats Visa/dölj innehåll