Fotografi av Anna Grabska Eklund

Anna Grabska Eklund

Administratör

Jag arbetar med grundutbildningsadministration.

Grundutbildningsadministration

Jag är anställd på Verksamhetsstöd på Institutionen för datavetenskap och arbetar med administration av grundutbildning.

Jag arbetar med administration av kurser, inklusive fristående kurser. Jag arbetar också med tentor, uppsatser, examensarbeten samt programadministration av kognitionsvetenskapliga programmet. Jag är också Ladoksamordnare.

Kollegor på Verksamhetsstöd

Min arbetsplats